Susedia

ODPOVEĎ MAGISTRÁTU HL. MESTA SR - BRATISLAVY OHĽADOM LINKY č.801

Dobrý deň,

v súvislosti s Vašim e-mailom a žiadosťou o informovanie vo veci riešenia linky 801 po skončení dopravnej licencie Vám oznamujeme nasledovné:

Prevádzka na medzinárodnej linke č.801 vznikla v snahe o čerpanie finančných prostriedkov poskytovaných fondmi EÚ na základe predloženia a následného schválenia projektu cezhraničnej spolupráce.
Z fondov EÚ bolo poskytnuté 85% obstarávacej ceny 2 autobusov za záväzok 5 ročného udržania projektu prevádzkou 17- tich párov spojov cez pracovné dni a 13-tich spojov cez voľné dni. Určením uvedeného počtu 
spojov a umožnením vnútroštátnej prepravy na linke bol vytvorený mestský charakter linky s pravidelným intervalom prevádzky. Žiadna regionálna alebo vnútroštátna autobusová linka verejnej osobnej dopravy nebýva v takejto intenzite prevádzkovaná, pretože dopravná ponuka dopravcov sa riadi dopytom po preprave a uplatňovaním tzv. minimálnych 
štandardov dopravnej obsluhy konkrétneho územia, oblasti objednávateľmi výkonov vo verejnom záujme, v počte 3-6 párov spojov za deň.

Linka 801 do Rajky bude aj naďalej premávať

Obyvatelia maďarskej Rajky sa v uplynulej dobe presvedčili o tom, že sťahovanie sa za lacnými pozemkami za Bratislavou a hlavne mimo územia Slovenska môže mať aj svoje úskalia. V súvislosti s koncom platnosti licencie medzinárodnej linky 801 sa začalo diskutovať o osude dopravy do Rajky. Túto linku vykonáva DPB na svoje podnikateľské riziko a autobusy na nej jazdiace boli spolufinancované cez eurofondy cez projekt cezhraničnej spolupráce HU-SK. Okrem licencie končí v septembri 2015 aj 5-ročná udržateľnosť tohto projektu, časom tiež bude nutné obnoviť aj autobusy.

Problémom dopravy do Rajky je to, že nie je možné ju dotovať priamo z rozpočtov samosprávy. Platná legislatíva umožňuje magistrátu objednávať si mestskú hromadnú dopravu – na území Bratislavy, teda po Čunovo. Bratislavský samosprávny kraj si zase môže objednávať regionálnu autobusovú dopravu na území kraja, čiže nie za hranicami v Rajke. Doterajšie riešenie, keď je linka 801 vykonávaná na podnikateľské riziko dopravným podnikom, nie je koncepčné a funguje len vďaka kreatívnemu vykazovaniu výkonov v doprave. Trik spočíva v tom, že mestský úsek linky, ktorý tvorí väčšinu trasy, sa započítava medzi MHD. Napriek tomu, že až do zavedenia dopravy do Rajky linka od Nového SND do Čunova neexistovala a nová linka zvýšila kapacitu na úseku, kde to nebolo potrebné. Ak by sa však celá trasa linky započítala do nákladov komerčnej dopravy, linka 801 by skončila v hlbokej strate.

Po 23 rokoch nahradí starú dunajskú kompu nová, väčšia a výkonnejšia loď

Po 23 rokoch prevádzky nahrádza starú dunajskú kompu, ktorá denne premáva na prívodnom dunajskom kanály medzi obcami Kyselica a Vojka nad Dunajom, nové plavidlo. Novú kompu dnes slávnostne odštartovali starostovia obcí Kyselica, Vojka nad Dunajom, Dobrohošť, Bodíky, Rohovce, Horný Bar a generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VV, š.p.), Ladislav Lazár. Po novej kompe volali starostovia obcí už niekoľko rokov. Stará kompa sa totiž často kazila a nebola schopná plavby pri zhoršenom počasí.

„Nová kompa je nielen krajšia, ale najmä je nová, výkonnejšia a odvezie viac ľudí a áut. Zvládne aj horšie počasie, nárazový vietor a väčšie vlny, takže jej prevádzka bude plynulejšia a lepšie poslúži tunajším obyvateľom“, povedal Ladislav Lazár a dodal, že nová kompa nemá vrtuľový, ale tryskový pohon, čo jej umožní premávať aj situácii, kedy dunajský tok prináša po vode rôzne prekážky – najmä drevo a kroviny. Podľa Lazára zároveň Vodohospodárska výstavba, š.p. rozhodla, že prevádzková doba novej kompy sa rozšíri denne o 2,5 hodiny, čo znovu prispeje väčšiemu komfortu miestneho obyvateľstva.

Roaming v EÚ má skončiť v roku 2017. Má to však háčik

Od polovice roka 2017 sa majú stať minulosťou poplatky navyše za využívanie mobilných služieb v zahraničí. Roaming sa má zrušiť vo všetkých 28 krajinách, ktoré sú súčasťou Európskej únie. Roaming sa však v skutočnosti celkom nezruší, pre príplatky nad limit.

Prvá fáza: Nové regulované ceny

Od 30. apríla budúceho roka sa znížia poplatky za roaming. Nepôjde ale o maximálne ceny, ale o poplatky, ktoré si môže operátor účtovať k základnej cene za minútu, megabajt, či SMS.

Koľko si budú môcť účtovať operátori k základnej cene v domovskej krajine?

K minúte hovoru si môže pripočítať až 0,05 eura
SMS v roamingu môže byť o 0,02 eura drahšia ako doma
1 MB dát bude v roamingu drahší najviac o 0,05 eura
Roaming v EÚ sa zruší v 2017, od budúceho roka bude lacnejší Roaming v EÚ sa zruší v 2017, od budúceho roka bude lacnejší

V septembri končí licencia 801, nahradí ju vlak?

801 končí licencia v 9/2015 a linku prestane dotovať EU. Magistrát a dopravný podnik si nemôže prepravu na osemstojedničke dovoliť, neplánujú linku zachovať.
Dopravu by údajne chcel nahradiť vlakový dpravca GYSEV...
Pre niektorých však bude na železničnú stanicu ďaleko, hlavne z nových zadných častí v Rajke.
Je možné napísať na dopravný podnik, magistrát, telefonovať na magistrát 02/59356313, aby linku nezrušili, alebo upravili cestovný poriadok na dopravnú špičku - ráno, poobede.
Alebo zvýšiť cestovné?
Tak isto aj pre realitné kancelárie začne ťažšie obdobie pri predaji, veď veľa klientov berie nehnuteľnosť vďaka spojeniu.

Treba spojiť silu a bojovať, za spojenie aby sa naše deti mohli dostať do školy a my do práce.

Prvý slovenský kandidát na poslanca do obecného zastupiteľstva v RAJKE

Určite viete, že 12. októbra budú v Rajke komunálne voľby. Možno si teraz poviete, že prečo by to mňa, prípadne vás, malo zaujímať.
Aj mne by mohlo byť jedno, kto bude starostom, alebo poslancom v miestnom zastupiteľstve.
Nie je to však tak.
Dotýka sa to nás, všetkých.
Aj vy môžete rozhodnúť, aké bude zloženie samosprávy a kto bude zastupovať vaše záujmy.
Jedným z kandidátov, na poslanecké miesto, som aj ja.


Volám sa Ján Protič,

mám 63 rokov. Od roku 2008 žijem v Rajke.

Dunaj dostane novú kompuNové plavidlo bude mať vyšší počet miest na prepravu áut a cestujúcich. TASR o tom informovala hovorkyňa Vodohospodárskej výstavby, š.p., (VV) Diana Migaľová Baschierová. Ako uviedla, kompa, ktorú pravidelne využívajú obyvatelia priľahlých obcí, ale aj turisti, brázdi Dunaj už 22 rokov, čo sa vo veľkej miere podpísalo na jej výkone.

„V súčasnej dobe sa stále častejšie množia prípady rôznych porúch, ktoré ju vedia vyradiť aj na niekoľko dní z prevádzky. Práve v období najvyššej turistickej sezóny si plavidlo znova vyžaduje opravu motora, ktorá môže trvať až tri týždne,“ zdôraznila s tým, že aby sa v budúcnosti podobné situácie už neopakovali, plánuje VV investovať do novej modernejšej kompy, ktorá bude mať, na rozdiel od starej 12-miestnej kompy, minimálne 18 miest pre osobné autá spolu s vyšším komfortom prepravy aj pre peších cestujúcich či cyklistov.

Vlak Rajka - HegyeshalomPripravili sme pre vás praktický cestovný poriadok Rajka - Hegyeshalom a späť v PDF na vytlačenie. Link >>>

Back to top