Susedia

Od 1. 10. pôjde linka 801 po skrátenej trase z Rajky po ŽST Rusovce

Od 1. októbra 2015 bude cezhraničná linka 801 premávať podľa novej licencie po skrátenej trase ŽST Rusovce - Rajka, pričom sa zároveň premenujú zastávky v Rajke:

Trasa:
ŽST Rusovce, Balkánska, cesta I/2, starý hraničný priechod, cesta č. 150, Bem apó utca, Rajka, Bem apó utca, Táncsics Mihály u., Kossuth Lajos u., Petőfi Sándor u., cesta č. 150, cesta I/2, Balkánska, ŽST Rusovce

Zastávky:
ŽST Rusovce (obojsmerne)
Gaštanová aleja (obojsmerne, na znamenie)
Pieskový hon (obojsmerne, na znamenie)
Rajka, Benzinkút (smer Rajka, Benzínová pumpa, pôvodná zastávka Rajka)
Rajka, Véradópark (smer Rusovce, teraz Park darcov krvi) pôvodná zastávka Rajka, Gépjavító)
Rajka, Szabadság tér (smer Rusovce, Námestie slobod, pôvodná zastávka Rajka, Calida kötöde)
Rajka, Autóbuszforduló (obratisko v Rajke)

Spojenie južných častí Bratislavy s novým SND zabezpečí len linka 90

Priame spojenie tzv. južných častí Bratislavy s novým Slovenským národným divadlom (SND) zabezpečí od októbra už len autobusová linka č. 90. Nahradí tak súčasnú linku č. 801, ktorá momentálne spája maďarskú Rajku s okrajom centra hlavného mesta SR. Táto medzinárodná autobusová linka by mala od októbra premávať už len medzi Rajkou a Rusovcami. TASR to potvrdila hovorkyňa Bratislavy Ivana Skokanová.

Vlak Rajka - Bezenye - Hegyeshalom

Pridávame cestovný poriadok pre vlakové spojenie Rajka - Bezenye - Hegyeshalom a späť.

Autobus možno nebude

Riaditeľstvo Slovak Lines nevie o žiadnej licencii Bratislava (Žst.Rusovce) - Rajka. K prevádzkovaniu medzinárodnej linky Žst. Rusovce - Rajka autobuszforduló sa vyjadrili ako o nezmysle, a že nemajú o to záujem:

"Je síce pravda, že sme v minulosti prevádzkovali tzv. Slovak Lines Express autobus do Parndorfu a Neusiedl am See, ale skrátili sme ho po odskúšaní na
3 spoje denne, navyše nemal takú nezmyselne vytýčenú trasu. Odchod z AS Mlynské Nivy do Parndorfu bol o 8:20, 12:20 a o 16:20. Odchody z Parndorfu boli o 10:20, 14:20 a o 18:20. Jednosmernný lístok bol v cene 6 €. Ak však DPB, a.s. chce ponúknuť dopravcom medzinárodnú komerčnú linku, cena by bola samozrejme vyššia a frekvencia spojov podobná. Ale nevieme o tom, že by niektorý dopravca mal o takúto linku záujem.

Topánky, traktory aj Barbie v kvetnom múre v Rajke bojujú o titul

Netradičný kvetinový záhon na stene murovaného plota na ulici Svätého Stefana (Szent István utca) v maďarskej hraničnej obci Rajka neďaleko Bratislavy, kde býva aj mnoho Slovákov, je jej tromfom v celomaďarskej súťaži o najkrajšiu obec okrášlenú kvetmi – Virágos Magyarországért Verseny.

Tohoročné výsledky sa ešte vyhodnocujú, minulý rok však bola v súťaži najúspešnejšia práve Rajka. Na snímke tabuľa s titulom.

Na úspechy Rajky môžu byť hrdí aj Slováci, približne polovicu obyvateľov malebnej maďarskej obce totiž tvoria slovenskí občania.

ODPOVEĎ MAGISTRÁTU HL. MESTA SR - BRATISLAVY OHĽADOM LINKY č.801

Dobrý deň,

v súvislosti s Vašim e-mailom a žiadosťou o informovanie vo veci riešenia linky 801 po skončení dopravnej licencie Vám oznamujeme nasledovné:

Prevádzka na medzinárodnej linke č.801 vznikla v snahe o čerpanie finančných prostriedkov poskytovaných fondmi EÚ na základe predloženia a následného schválenia projektu cezhraničnej spolupráce.
Z fondov EÚ bolo poskytnuté 85% obstarávacej ceny 2 autobusov za záväzok 5 ročného udržania projektu prevádzkou 17- tich párov spojov cez pracovné dni a 13-tich spojov cez voľné dni. Určením uvedeného počtu 
spojov a umožnením vnútroštátnej prepravy na linke bol vytvorený mestský charakter linky s pravidelným intervalom prevádzky. Žiadna regionálna alebo vnútroštátna autobusová linka verejnej osobnej dopravy nebýva v takejto intenzite prevádzkovaná, pretože dopravná ponuka dopravcov sa riadi dopytom po preprave a uplatňovaním tzv. minimálnych 
štandardov dopravnej obsluhy konkrétneho územia, oblasti objednávateľmi výkonov vo verejnom záujme, v počte 3-6 párov spojov za deň.

Linka 801 do Rajky bude aj naďalej premávať

Obyvatelia maďarskej Rajky sa v uplynulej dobe presvedčili o tom, že sťahovanie sa za lacnými pozemkami za Bratislavou a hlavne mimo územia Slovenska môže mať aj svoje úskalia. V súvislosti s koncom platnosti licencie medzinárodnej linky 801 sa začalo diskutovať o osude dopravy do Rajky. Túto linku vykonáva DPB na svoje podnikateľské riziko a autobusy na nej jazdiace boli spolufinancované cez eurofondy cez projekt cezhraničnej spolupráce HU-SK. Okrem licencie končí v septembri 2015 aj 5-ročná udržateľnosť tohto projektu, časom tiež bude nutné obnoviť aj autobusy.

Problémom dopravy do Rajky je to, že nie je možné ju dotovať priamo z rozpočtov samosprávy. Platná legislatíva umožňuje magistrátu objednávať si mestskú hromadnú dopravu – na území Bratislavy, teda po Čunovo. Bratislavský samosprávny kraj si zase môže objednávať regionálnu autobusovú dopravu na území kraja, čiže nie za hranicami v Rajke. Doterajšie riešenie, keď je linka 801 vykonávaná na podnikateľské riziko dopravným podnikom, nie je koncepčné a funguje len vďaka kreatívnemu vykazovaniu výkonov v doprave. Trik spočíva v tom, že mestský úsek linky, ktorý tvorí väčšinu trasy, sa započítava medzi MHD. Napriek tomu, že až do zavedenia dopravy do Rajky linka od Nového SND do Čunova neexistovala a nová linka zvýšila kapacitu na úseku, kde to nebolo potrebné. Ak by sa však celá trasa linky započítala do nákladov komerčnej dopravy, linka 801 by skončila v hlbokej strate.

Po 23 rokoch nahradí starú dunajskú kompu nová, väčšia a výkonnejšia loď

Po 23 rokoch prevádzky nahrádza starú dunajskú kompu, ktorá denne premáva na prívodnom dunajskom kanály medzi obcami Kyselica a Vojka nad Dunajom, nové plavidlo. Novú kompu dnes slávnostne odštartovali starostovia obcí Kyselica, Vojka nad Dunajom, Dobrohošť, Bodíky, Rohovce, Horný Bar a generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VV, š.p.), Ladislav Lazár. Po novej kompe volali starostovia obcí už niekoľko rokov. Stará kompa sa totiž často kazila a nebola schopná plavby pri zhoršenom počasí.

„Nová kompa je nielen krajšia, ale najmä je nová, výkonnejšia a odvezie viac ľudí a áut. Zvládne aj horšie počasie, nárazový vietor a väčšie vlny, takže jej prevádzka bude plynulejšia a lepšie poslúži tunajším obyvateľom“, povedal Ladislav Lazár a dodal, že nová kompa nemá vrtuľový, ale tryskový pohon, čo jej umožní premávať aj situácii, kedy dunajský tok prináša po vode rôzne prekážky – najmä drevo a kroviny. Podľa Lazára zároveň Vodohospodárska výstavba, š.p. rozhodla, že prevádzková doba novej kompy sa rozšíri denne o 2,5 hodiny, čo znovu prispeje väčšiemu komfortu miestneho obyvateľstva.

Back to top