Jazikový kurz: MAĎARČINA NA PREŽITIE

Základné informácie

Typ: Kurz
Požadované vzdelanie
Ukončené základné vzdelanie
Osvedčenie
Potvrdenie o absolvovaní
Akreditácia
Bez akreditácie
Spôsob ukončenia
Bez záverečného testu.
Miesto konania kurzu

Ak máte o vybraný kurz záujem alebo chcete získať dodatočné informácie, napíšte nám!

Popis
Krátky kurz, určený úplným začiatočníkom bez predchádzajúceho kontaktu s maďarčinou, je koncipovaný v rozsahu 16 vyučovacích hodín. Vďaka dynamickej výučbe trvá štyri týždne. Otvára sa a končí každý mesiac. Poslucháča k ničomu nezaväzuje, práve naopak, v prípade záujmu mu dáva možnosť ďalej si rozširovať a prehlbovať jazykové kompetencie pokračovaním v štandardnom trojmesačnom kurze.

 

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent dokáže získať a poskytnúť základné informácie, porozumieť pokyny a sám pokyny dávať, požiadať o niečo a adekvátne reagovať na požiadanie a tak uspokojiť vlastné potreby v kontakte s maďarsky hovoriacim partnerom.


Ďalšie jazykové kurzy

Individuálna výučba v Rajke: +36303599931

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top