Bývanie za južnými hranicami je pre Slovákov stále atraktívneKúpa nehnuteľnosti sa pred rokom 2008 u nás považovala za skvelú a vždy výhodnú investíciu prinášajúcu ročnú mieru zúročenia rádovo v desiatkach percent. Doslova davová psychóza spôsobovala skupovanie všetkého, čo sa postavilo, či malo byť v budúcnosti eventuálne postavené. Relevantné dôvody na podpis zmluvy o budúcej zmluve existovali. Táto situácia sa takpovediac zo dňa na deň zmenila, čoho výsledkom bol ďaleko triezvejší pohľad na nadobudnutie čohokoľvek z oblasti realít.

Na nehnuteľnosti začali byť kladené zvýšené a dovtedy nie bežné požiadavky ako vhodná poloha, použitie kvalitných materiálov, rozloha alebo energetická náročnosť.

801 jazdí v prijateľnom intervale každý deňSamozrejme, podstatnú rolu v tejto hre zohrávala celková cena. Napriek spomaleniu predaja a s tým súvisiacim cenovým poklesom najmä rezidenčného bývania na Slovensku, vplyvom všeobecne nižších cien v Maďarsku a poklesu kurzu forintu voči euru vďaka hlbokej hospodárskej kríze sa za našimi južnými hranicami vytvoril nový segment nehnuteľností. Aj v tomto roku (2014) sa predaj rozbehol na plné obrátky.

Maďarské banky: výhodné podmienky, korektný prístup

V najvychytenejších prihraničných obciach v Maďarsku – Rajka, Mošonmagyaróvár, Dunasziget, Dunakility a Lével – nachádzajúcich sa približne 20 až 30 kilometrov od centra Bratislavy je možné kúpiť nehnuteľnosť, rodinný dom s výmerou 100–130 m2 s 10-árovým pozemkom, za zhruba 30 percent nižšiu cenu ako v porovnateľne vzdialenej Dunajskej Lužnej či Chorvátskom Grobe!

Navyše proces poskytovania úverov maďarskými bankami prešiel podstatnými zmenami a v súčasnosti je táto procedúra na rozdiel od minulosti menej komplikovaná a porovnateľná s procesom na Slovensku.

Rodinný dom v Rajke - 3 bytové jednotkyRealitné spoločnosti ponúkajúce tento druh nehnuteľnosti takisto zabezpečujú bezplatné vybavenie hypotekárneho úveru. Maďarské banky prefinancujú maximálne 70 percent z kúpnej ceny. Na vybavenie úveru klient potrebuje, tak ako u nás, potvrdenie o výške príjmu za posledné tri mesiace a v prípade, že žiadateľom je živnostník, daňové priznanie za posledné dva roky. Percentuálna miera úročenia je porovnateľná s mierou úročenia v našich bankách. Taktiež je možné celý úver splácať v eurách, čím sa úverový proces zjednodušuje. Podľa zainteresovaných sprostredkovateľov je prístup maďarských bánk korektný a napriek veľkej hospodárskej kríze v krajine poskytujú výhodné podmienky.

Silnejšia podpora rodiny, ako aj ekologického bývania

Ďalším benefitom vyzývajúcim ku kúpe nehnuteľnosti u našich južných susedov je vyspelejšia sociálna starostlivosť o deti. V prípade, že si slovenský občan nahlási trvalé bydlisko za hranicami, získava nárok na rodinné prídavky vo výške 47 eur mesačne na jedno dieťa. Pre porovnanie, na Slovensku je to iba 18 eur. Navyše štát podporuje rozvoj ekologického bývania a poskytuje finančné príspevky pri využívaní zdroja tepelnej energie zo solárnych kolektorov, z tepelného čerpadla, alebo pri výstavbe energeticky pasívneho domu, čo je u nás, s výnimkou solárnych kolektorov, zatiaľ len hudba budúcnosti. Neporovnateľná je aj dostupnosť Bratislavy. Kým zo satelitných časti hlavného mesta trvá cesta do centra v špičke nezriedka aj hodinu, z
Satelit Híradástechnikai Kft.Rajky je tento čas kratší o viac ako polovicu!

Vzhľadom na neustále narastajúci počet Slovákov žijúcich v pohraničných obciach Maďarska Rajka aj 50% (Dunakiliti, Bezenye, Hegyeshalom dosahujúci dnes úroveň 10 až 15 %) začali vznikať obchody zamestnávajúce aj slovensky hovoriacich občanov, čo pozitívne vplýva na všeobecne harmonické súžitie oboch národov.

Zásadné cenové pohyby sa už nepredpokladajú, informácie o nehnuteľnostiach Vám podáme aj cez telefón, na čísle 0903360646

Cena nehnuteľností v Maďarsku je v dnešnom období viac-menej ustálená, najväčší prepad forintu je už minulosťou, takže sa nepredpokladá veľký nárast dopytu. Stále však platí veľký percentuálny rozdiel v cenách medzi porovnateľnými objektmi na jednej a druhej strane Dunaja, čo zabezpečuje ich predajnosť, najmä zo strany slovenských občanov. Výhodným riešením, najmä pre mladé slovenské rodiny, môže byť kúpa domu práve v Maďarsku, kde za určitý komfort zaplatia nižšiu sumu a navyše môžu kalkulovať aj s neporovnateľne nižšími režijnými nákladmi. 

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top