Cyklotrasa Eurovelo 6 Bezenye, Rajka, Čunovo, Rusovce, krátky úsek dokázal spojiť Cyklotrasa EuroVelo 6 sa u nás tiahne popri Dunaji. V rámci Programu Vzájomnej Slovensko-Maďarskej Spolupráce bola zo zdrojov európskej únie.
Naša 8,7 km dlhá trasa vedúca cez územie maďarska bola teda už úplne dokončená, ako aj 7,6 km dlhá trasa vedúca cez Čunovo (Dunacsún) a Rusovce (Oroszvár), nachádzajúca sa na území Slovenska. Celá trasa je prístupná pre cyklistov. Momentálne sa trasa čistí a pripravuje sa na novú sezónu. Túto trasu zaradili aj zahraničné cestovné kancelárie do svojich ponúk.

Ako používate cyklotrasu Vy?

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top