Autobus 801 do Rajky

Vozidlá po trase zastavia v nasledujúcom poradí na zastávkach:

 

zastávka ulica poznámka prestup na linky
Nová budova SND areál parkoviska SND nástupište 66, 28
Most Apollo Most Apollo 50, 68, 78, 87, 88, 95
Ekonomická univerzita Dolnozemská cesta 68, 78, 84, 87, 88, 98
Žehrianska Dolnozemská cesta na znamenie 98
Jarovce Jarovce, Jantárová 91, 191
Sady Jarovce, Ovocná
Vývojová Rusovce, Balkánska 91, 191
Rímsky parčík Rusovce, Balkánska 91, 191
Gaštanová aleja Rusovce, Balkánska na znamenie 91, 191
Čunovo-námestie Čunovo, Hraničiarska zastávka pre smer do mesta 91
MiÚ Čunovo Čunovo, Hraničiarska zastávka pre smer do mesta 91
Schengenská Čunovo, Schengenská za križovatkou s cestou k VD
Rajka, Gépjavító Petőfi u.
Rajka Bem apó u. (cesta č. 150 smer Győr) priebežná konečná zastávka železničná stanica MÁV
Rajka, autóbuszforduló Kossuth L. u.,obratisko autobusov Mosonmagyaróvár
Rajka, Calida kötöde Kossuth L. u.
Schengenská Čunovo, Schengenská pred križovatkou
Čunovo-námestie Čunovo, Hraničiarska zastávka pre smer do mesta 91
MiÚ Čunovo Čunovo, Hraničiarska zastávka pre smer do mesta 91
Gaštanová aleja Rusovce, Balkánska na znamenie 91, 191
Rímsky parčík Rusovce, Balkánska 91, 191
Vývojová Rusovce, Balkánska 91, 191
Sady Jarovce, Ovocná
Jarovce Jarovce, Jantárová 91, 191
Žehrianska Dolnozemská cesta na znamenie 98
Ekonomická univerzita Jasovská 68, 78, 84, 87, 88, 98
Most Apollo Most Apollo 50, 68, 78, 87, 88, 95
Nová budova SND areál parkoviska SND výstupište 66, 28

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top