Susedia info

Autobusová linka z Bratislavy do Rajky, Bezenye, Mosonmagyárováru a späť je zrušená

Linka je do odvolania ZRUŠENÁ !

Rakúsko - Slovenská firma Blaguss rozšírila oďalšiu destináciu do Maďarska, táto príhraničná linka pokrýva potreby tu žijúcich obyvateľov. Z časti sa vyriešila potreba pre pracujúcich i návštevníkov v tejto oblasti.

Autobus je vypravovaný z autobusovej stanice na Mlynských Nivách, nasledujúca zastávka je pri železničnej stanici v Bratislavskej Petržalke a potom pokračuje cez obec Rajka do Bezenye a konečnú má Mosonmagyárovári na autobusovej stanici pri hypermarkete Tesco.

Cenník prepravy:

Časy z Bratislavy:

  x x O x x
Bratislava - autobus. stanica Ml.Nivy 6.15 9.00 9.00 14.00 16.00
Bratislava - železničná stanica Petržalka 6.20 9.05 9.05 14.05 16.05
Rajka 6.35 9.20 9.20 14.20 16.20
Bezenye 6.45 9.30 9.30 14.30 16.30
Mosonmagyárovár - Tesco - 9.50 9.50 - -

Časy z Mosonmagyárovár:

  x x x O x x
Mosonmagyárovár - Tesco - - 11.00 12.00 - -
Bezenye 5.30 7.00 11.20 12.20 15.00 17.00
Rajka 5.40 7.10 11.30 12.30 15.10 17.10
Bratislava - železničná stanica Petržalka 5.55 7.25 11.45 12.45 15.25 17.25
Bratislava - autobus. stanica Ml.Nivy 6.00 7.30 11.50 12.50 15.30 17.30

x - spoje premávajú v Pondelok až Piatok,

nepremávajú 24.12, 25.12, 26.12, 01.01., 06.01, 10.04, 13.04, 01.05, 08.05, 01.09, 15.09 a 17.11.

O - spoje premávajú v Sobotu, nepremávajú 29.08.