Nákup liekov na slovenský lekársky predpis v Maďarsku

Lekársky predpis vystavený lekárom na Slovensku je platný vo všetkých krajinách EÚ. Lieky predpísané v jednej krajine však nemusia byť dostupné v inej, resp. môžu mať iný názov.

Svojho lekára môžete požiadať o predpis, ktorý budete môcť použiť aj v Maďarsku, ak je lekár v Maďarsku predpis sa taktiež môže použiť na Slovensku. (tzv. cezhraničný predpis).

Správne informácie na predpise

Neexistuje osobitný vzor alebo formát predpisu určený na použitie v inej krajine EÚ. Vo väčšine prípadov by mal predpis, ktorý by ste použili vo vašej domovskej krajine, obsahovať dostatočné informácie na to, aby ste ho mohli použiť v inej krajine EÚ. Musí obsahovať aspoň tieto údaje:

  • Údaje o pacientovi: celé priezvisko a meno, dátum narodenia
  • Dátum vydania predpisu
  • Údaje o predpisujúcom lekárovi: celé priezvisko a meno, odbornú kvalifikáciu, priame kontaktné údaje, adresu pracoviska (vrátane krajiny) a podpis (vlastnoručný alebo digitálny)
  • Údaje o predpisovanom lieku: jeho bežný názov (nie obchodnú značku, ktorá môže byť odlišná v inej krajine), formu (tablety, roztok atď.), množstvo, koncentráciu a dávkovanie.
  • Ak si myslíte, že budete musieť požiadať o vydanie lieku v zahraničí, alebo ak vám v zahraničí vystavili predpis, ktorý budete musieť použiť na Slovensku, skontrolujte si, či lekár do predpisu zahrnul všetky tieto informácie. Budete mať istotu, že lekárnik v inej krajine EÚ ľahko porozumie predpisu a správne identifikuje liek a jeho dávkovanie.

Elektronické predpisy
Ak vám lekár vystavil elektronický predpis, ktorý chcete použiť v Maďarsku, za normálnych okolností by ste ho mali požiadať aj o papierovú kópiu, keďže elektronický predpis vám nemusia uznať.

Samozrejme aj nejaký liek potrebuje váš maďarský sused viete mu pomôcť receptom z Maďarska v lekárni v Bratislave

Môžu od vás požadovať doklad totožnosti a zdravotnú kartičku poistenca

V lekárni v Rajke a v Hegyeshalome majú s receptami zo Slovenska i Rakúska skúsenosti

Informácie sú z vykonávacej smernica Komisie 2012/52/EÚ z 20. decembra 2012, ktorou sa stanovujú opatrenia na uľahčenie uznávania lekárskych predpisov vystavených v inom členskom štáte

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top