Cestovanie do Rajky

Dopravný podnik Bratislava pripomína cestujúcej verejnosti, že medzinárodná preprava do Rajky sa riadi osobitnou Tarifou DPB, a.s.

Cestovné lístky zakúpené u vodiča na linku č. 801 do Rajky platili do konca novembra 2015 aj na prepravu linkami MHD č. 90, 91, 191. Spustením III. etapy BID (Bratislavská integrovaná doprava) sa podmienky cestovania linkou č. 801 zmenili. Podľa Tarify DPB, a.s. cestovné lístky platné na medzinárodnú prepravu linkou č. 801 boli zároveň platnými cestovnými lístkami aj pre linky MHD č. 90,91,191 len do konca novembra 2015. To znamená, že od 1. decembra 2015 si cestujúci musia zakúpiť na linky č. 90,91,191 riadne cestovné lístky IDS BK (Integrovaný dopravný systém Bratislavského kraja.)

Cestujúci musia mať platný cestovný lístok zakúpený na zóny 100+101 (15 minútový, 30 minútový alebo 60 minútový podľa potreby). 

Čítaj aj: 

Nadväznosti linky 801 k MHD a k vlakom v Rajke (od 13.12.2015)

Back to top