Susedia info

Platná tarifa na linku č. 801 od 1.10. 2015

Dopravný podnik Bratislava si dovoľuje informovať cestujúcich, že od 1. októbra 2015 sú cestovné lístky platné na medzinárodnú prepravu linkou č. 801 zároveň platnými cestovnými lístkami aj pre linky mestskej hromadnej dopravy č. 90, 91/191.Dopravný podnik Bratislava si dovoľuje informovať cestujúcich, že od 1. októbra 2015 sú cestovné lístky platné na medzinárodnú prepravu linkou č. 801 zároveň platnými cestovnými lístkami aj pre linky mestskej hromadnej dopravy č. 90, 91/191.

Pre linku č. 801 od 1. októbra 2015 predbežne do konca novembra 2015 platí doterajšia tarifa a cestovný lístok si je možné zakúpiť u vodiča autobusu v smere z Rajky (vrátane spiatočného cestovného lístka) a v lístkovom automate v termináli Most SNP na spiatočnej ceste. Takto zakúpený cestovný lístok bude platný aj pre linky mestskej hromadnej dopravy č. 90 a 91/191.

Dňa 30. novembra 2015 bude ukončené monitorovacie obdobie a následne pravdepodobne prehodnotená tarifa na tento spoj.

DPB, a.s. si dovoľuje opätovne upozorniť cestujúcich, že na základe návrhu Magistrátu hlavného mesta SR príslušného oddelenia plánovania dopravy linka č. 801 premáva z Rajky len po ŽST Rusovce a zároveň sú premenované aj zastávky v Rajke.

DPB, a.s. požiadal o vydanie licencie na prevádzkovanie tejto linky, pričom platná licencia bola vydaná dňa 21.9.2015.