Susedia info

ODPOVEĎ MAGISTRÁTU HL. MESTA SR - BRATISLAVY OHĽADOM LINKY č.801

Odpoveď Magistrátu hl. mesta Bratislavy: ŽIADOSŤ - autobusová linka č.801 do RajkyDobrý deň,

v súvislosti s Vašim e-mailom a žiadosťou o informovanie vo veci riešenia linky 801 po skončení dopravnej licencie Vám oznamujeme nasledovné:

Prevádzka na medzinárodnej linke č.801 vznikla v snahe o čerpanie finančných prostriedkov poskytovaných fondmi EÚ na základe predloženia a následného schválenia projektu cezhraničnej spolupráce.
Z fondov EÚ bolo poskytnuté 85% obstarávacej ceny 2 autobusov za záväzok 5 ročného udržania projektu prevádzkou 17- tich párov spojov cez pracovné dni a 13-tich spojov cez voľné dni. Určením uvedeného počtu 
spojov a umožnením vnútroštátnej prepravy na linke bol vytvorený mestský charakter linky s pravidelným intervalom prevádzky. Žiadna regionálna alebo vnútroštátna autobusová linka verejnej osobnej dopravy nebýva v takejto intenzite prevádzkovaná, pretože dopravná ponuka dopravcov sa riadi dopytom po preprave a uplatňovaním tzv. minimálnych 
štandardov dopravnej obsluhy konkrétneho územia, oblasti objednávateľmi výkonov vo verejnom záujme, v počte 3-6 párov spojov za deň.


Dĺžka linky 801 a na nej určené počty spojov vyvolávali vysoké prevádzkové náklady, ktorých ročná hodnota sa blížila 85 %-nej hodnote 2 autobusov preplatených z fondov EÚ.
Najväčší problém však nastával pri poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu mesta (dotovaní) na prevádzku MHD, pretože nebolo možné jednoznačne oddeliť výkony a tržby medzinárodnej a mestskej dopravy.
Mestu bolo vytýkané, že dotuje prevádzku verejnej dopravy za hranicami svojho územia, pričom v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave má kompetenciu uzatvárať zmluvu o službách vo verejnom záujme a poskytovať finančný príspevok na úhradu rozdielu nákladov a tržieb z cestovného len na území mesta.

Z toho vyplýva, že hlavné mesto nemá povinnosť zabezpečovať obsluhu obcí mimo svojho územia a nemôže na prevádzku verejnej dopravy mimo svojich hraníc poskytovať finančné prostriedky.

Preto mesto začalo uvažovať o takých riešeniach dopravy do Rajky po skončení súčasnej dopravnej licencie, ktoré budú finančne oddeliteľné a rentabilnosť prevádzky transparentná. 

Mesto napriek tomu, že nemá povinnosť obsluhovať územie mimo svojich hraníc bude naďalej umožňovať prepravu obyvateľov Rajky na územie Bratislavy, ale na rentabilnejšej báze a oddelene od výkonov vo verejnom záujme potrebných 
území mesta.

Preto mestský dopravca DPB, a.s. požiada o Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií o 

vydanie dopravnej licencie na medzinárodnú linku z Rajky na Žst. Rusovcebez nácestných

zastávok na území mesta a možnosti prepravy bratislavských cestujúcich. To znamená,

že pri železničnej stanici Rusovce bude vykonávaný prestup z a na medzinárodnú linku.

Hlavné mesto nemôže pre obyvateľov Rajky urobiť viac.

S pozdravom

Ing. Miroslav Borišinec
vedúci referátu verejnej dopravy

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
Oddelenie dopravného inžinierstva
Referát verejnej dopravy
Laurinská 7
1. poschodie, č. dverí 112
tel. +421-259 356 313
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.