Susedia info

Linka 801 do Rajky bude aj naďalej premávať

Autobusy do Rajky budú nadväzovať na linku 91 v RusovciachObyvatelia maďarskej Rajky sa v uplynulej dobe presvedčili o tom, že sťahovanie sa za lacnými pozemkami za Bratislavou a hlavne mimo územia Slovenska môže mať aj svoje úskalia. V súvislosti s koncom platnosti licencie medzinárodnej linky 801 sa začalo diskutovať o osude dopravy do Rajky. Túto linku vykonáva DPB na svoje podnikateľské riziko a autobusy na nej jazdiace boli spolufinancované cez eurofondy cez projekt cezhraničnej spolupráce HU-SK. Okrem licencie končí v septembri 2015 aj 5-ročná udržateľnosť tohto projektu, časom tiež bude nutné obnoviť aj autobusy.

Problémom dopravy do Rajky je to, že nie je možné ju dotovať priamo z rozpočtov samosprávy. Platná legislatíva umožňuje magistrátu objednávať si mestskú hromadnú dopravu – na území Bratislavy, teda po Čunovo. Bratislavský samosprávny kraj si zase môže objednávať regionálnu autobusovú dopravu na území kraja, čiže nie za hranicami v Rajke. Doterajšie riešenie, keď je linka 801 vykonávaná na podnikateľské riziko dopravným podnikom, nie je koncepčné a funguje len vďaka kreatívnemu vykazovaniu výkonov v doprave. Trik spočíva v tom, že mestský úsek linky, ktorý tvorí väčšinu trasy, sa započítava medzi MHD. Napriek tomu, že až do zavedenia dopravy do Rajky linka od Nového SND do Čunova neexistovala a nová linka zvýšila kapacitu na úseku, kde to nebolo potrebné. Ak by sa však celá trasa linky započítala do nákladov komerčnej dopravy, linka 801 by skončila v hlbokej strate.

 

Pozoruhodné je tiež to, že pri riešení dopravy do okolia Bratislavy linkami alebo kvázi-linkami MHD pretrváva selektívny prístup. Niektoré obce za hranicou mesta majú linku vykonávanú dopravným podnikom, iné nie. Zatiaľ čo sa obyvateľ Rajky môže dostať linkou MHD priamo do centra mesta, obyvateľ bližšieho Bergu túto možnosť nemá. Takýto prístup nie je transparentný a čoraz viac sa ukazuje, že riešenie príhraničnej dopravy bude musieť byť umožnené aj legislatívou, pretože verejný záujem pri zabezpečovaní verejnej dopravy sa pri polohe Bratislavy na hranici troch štátov nedá obmedziť len na územie Slovenska. Okrem toho však musí samospráva dostať aj príslušné financie.

Ako ďalej, 801?
Obyvateľov Rajky však asi najviac zaujíma to, ako budú cestovať od 1. októbra 2015. Pripravované riešenie je koncepčnejšie než súčasné a prinesie im pozitíva ja negatíva. Najväčším pozitívom je to, že linka vôbec bude premávať, hoci jej zabezpečenie nie je povinnosťou ani mesta ani dopravného podniku.

Osemstojednotka by mala po novom jazdiť v úseku ŽST Rusovce – Rajka bez zachádzky cez Čunovo s garantovaným prestupom na linku 91 na zastávke ŽST Rusovce v smere do Rajky a na zastávke Gaštanová aleja v smere do centra. Nevýhody spojené s prestupovaním bude kompenzovať vyšší počet spojov. Doterajší 60-minútový interval v špičke bude zlepšený na 30-minútový a v ostatných časoch by mala jazdiť každú hodinu (doteraz v niektorých časoch raz za dve hodiny). Ako sa zmení tarifa, zatiaľ nie je známe.