Preklady a tlmočenie

Naše služby: 
Pre klientov ponúkame aj odborné tlmočenie, preklady. Ponúkame aj pečiatku oficálneho prekladateľa registrovaného priamo v maďarskej republike.
Informácie (Slovensky/Maďarsky): +36 303599931

Pozemky Hegyeshalom


TOP Ponuka

Susedia info

Po 23 rokoch nahradí starú dunajskú kompu nová, väčšia a výkonnejšia loď

Po Dunaji už premáva nová kompaPo 23 rokoch prevádzky nahrádza starú dunajskú kompu, ktorá denne premáva na prívodnom dunajskom kanály medzi obcami Kyselica a Vojka nad Dunajom, nové plavidlo. Novú kompu dnes slávnostne odštartovali starostovia obcí Kyselica, Vojka nad Dunajom, Dobrohošť, Bodíky, Rohovce, Horný Bar a generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VV, š.p.), Ladislav Lazár. Po novej kompe volali starostovia obcí už niekoľko rokov. Stará kompa sa totiž často kazila a nebola schopná plavby pri zhoršenom počasí.

„Nová kompa je nielen krajšia, ale najmä je nová, výkonnejšia a odvezie viac ľudí a áut. Zvládne aj horšie počasie, nárazový vietor a väčšie vlny, takže jej prevádzka bude plynulejšia a lepšie poslúži tunajším obyvateľom“, povedal Ladislav Lazár a dodal, že nová kompa nemá vrtuľový, ale tryskový pohon, čo jej umožní premávať aj situácii, kedy dunajský tok prináša po vode rôzne prekážky – najmä drevo a kroviny. Podľa Lazára zároveň Vodohospodárska výstavba, š.p. rozhodla, že prevádzková doba novej kompy sa rozšíri denne o 2,5 hodiny, čo znovu prispeje väčšiemu komfortu miestneho obyvateľstva.

Po Dunaji už premáva nová kompa

Dunajskú kompu denne využívajú nielen miestni obyvatelia, ktorí takto šetria veľa kilometrov, ale aj turisti, cyklisti a iní návštevníci. Kompa je od začiatku svojej prevádzky pre cestujúcich zadarmo a jej chod financuje Vodohospodárska výstavba, š.p. Starostovia okolitých obcí privítali, že ich problémy nezostali nepovšimnuté a sľuby, ktoré dostali sú premenené na skutočnosť. „Od začiatku prípravy, výstavby a prevádzky vodného diela nám bolo sľúbených veľa vecí. V prvej etape sa nám len sľubovalo, v druhej etape nám ani nesľúbili ani s nami nejednali ohľadom našich problémov. Od roku 2012 sa nielen sľubuje, ale sa aj koná. Ale čo je najdôležitejšie, koná sa v prospech ľudí, čoho dôkazom je aj nová kompa“, hovorí Donald Álló, starosta obce Vojka nad Dunajom.

„Kompa síce nenahradí cestu, ale to nikto nikdy ani neočakával. Snažíme sa ale obciam a občanom, ktorí v nich žijú, maximálne zjednodušiť život a občiansky komfort, ktorý do istej miery obmedzilo spustenie prevádzky vodného diela Gabčíkovo. Preto som rád, že túto novú kompu môžeme dnes spoločne odštartovať“, povedal Ladislav Lazár, podľa ktorého si obce a miestny obyvatelia novú kompu jednoznačne zaslúžili. Generálny riaditeľ VV, š.p. na záver dodal, že firma vždy bola, je a chce zostať dobrým susedom všetkých ľudí, ktorí pri Dunaji žili a žijú.

Po Dunaji už premáva nová kompa

Stránku sponzoruje reklama

Realitná kancelária - Rajka, Hegyeshalom, Bezenye

Ponuka domov, bytov, pozemkov v Rajke a okolíPonuka domov, bytov, pozemkov v Rajke a okolí: 

Volajte teraz!

+421/903 360 646 
+36 30 35 999 31 

Slovenský TV magazín Domovina

Navigácia Nachádzate sa tu: www.rajka.eu Susedia info Po 23 rokoch nahradí starú dunajskú kompu nová, väčšia a výkonnejšia loď