Preklady a tlmočenie

Naše služby: 
Pre klientov ponúkame aj odborné tlmočenie, preklady. Ponúkame aj pečiatku oficálneho prekladateľa registrovaného priamo v maďarskej republike.
Informácie (Slovensky/Maďarsky): +36 303599931

Pozemky Hegyeshalom


TOP Ponuka

Susedia info

KOMUNÁLNE VOĽBY BUDÚ 12. OKTÓBRA

KOMUNÁLNE VOĽBY BUDÚ 12. OKTÓBRAPrezident Maďarska János Áder vypísal termín volieb poslancov a starostov miestnych samospráv na 12. októbra 2014. Ako povedal, tým, že Ústavný súd uzavrel všetky kontroverzné otázky týkajúce sa nerušeného chodu komunálnych volieb, odstránili sa všetky prekážky pred ich vypísaním.
V rovnaký deň budú aj národnostné samosprávne voľby. Podľa zákona však nie v každej obci bude mať každá národnosť možnosť voliť: národnostné voľby je možné vypísať iba tam, kde sa počas posledného sčítania obyvateľov v roku 2011 prihlásilo k danej národnosti aspoň 25 občanov. Národný volebný výbor (NVB) teda konkrétne uvedie vo svojom uznesení, v ktorej obci pre ktoré národnosti vypisuje voľby a určí aj to, koľko odporúčaní potrebujú kandidáti k zaradeniu do registra. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať do zoznamu národnostných voličov do 26. septembra.

Kto tak neučiní, nemôže sa zúčastniť na národnostných komunálnych voľbách ani ako volič, ani ako kandidát. Najviac volieb môžu vypísať pre rómsku (1383), najmenej pre slovinskú národnosť (10). Slováci môžu v ideálnom prípade voliť svojich zástupcov na 158 miestach. Novinkou národnostných volieb je, že naraz sa budú voliť miestni, teritoriálni a celoštátni zástupcovia. Členov národnostných teritoriálnych a celoštátnych samospráv budú môcť voliť aj tí voliči, ktorí nemajú možnosť voliť národnostných poslancov vo svojej obci.

Stránku sponzoruje reklama

Realitná kancelária - Rajka, Hegyeshalom, Bezenye

Ponuka domov, bytov, pozemkov v Rajke a okolíPonuka domov, bytov, pozemkov v Rajke a okolí: 

Volajte teraz!

+421/903 360 646 
+36 30 35 999 31 

Slovenský TV magazín Domovina

Navigácia Nachádzate sa tu: www.rajka.eu Susedia info KOMUNÁLNE VOĽBY BUDÚ 12. OKTÓBRA