Po prihlásení môžete v našom online zákazníckom servise urobiť toto:
  • Môžete prejsť na elektronickú faktúru
  • Môžete zaznamenať svoj stav merača
  • Môžete si pozrieť aktuálny zostatok a elektronické faktúry
  • Svoje účty môžete zaplatiť platobnou i kreditnou kartou
  • Môžete požiadať o kópiu svojej faktúry a poštového šeku
  • Môžete zmeniť svoje mesačné platby
  • Cez portál informujeme o plánovaných odstávkach
  • Môžete zmeniť svoje osobné údaje
  • V rámci registrácie môžete spravovať viac ID používateľov (čísla partnerov)

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top