živnostenský list

  • Založenie živnosti pre fyzickú osobu v Maďarsku

    Založenie živnosti pre fyzickú osobu v Maďarsku

    Chcete začať podnikať v Maďarsku? Máte eshop, niečo vyrábate? Vo všeobecnosti v Maďarsku platí, že oprávnenie na podnikanie nie je potrebné získavať vtedy, ak nejde o výkon špecifických činností, ktoré sa musia ohlasovať príslušnému úradu, vyžadujú si splnenie určitej kvalifikácie alebo si vyžadujú úradné povolenie. Ak sa ako fyzická osoba – podnikateľ budete v Maďarsku zaoberať len neregulovanými činnosťami, postačuje ohlásiť začatie vykonávania svojej činnosti. Toto oznámenie nepodlieha žiadnemu poplatku.

Reklama

Reklama

Back to top