v Maďarsku

 • Čo znamená pojem rezident v Maďarsku?

  Čo znamená pojem rezident v Maďarsku?

  Čo znamená pojem rezident v zahraničí?

  Rezident je daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou.

 • Získanie práva trvalého pobytu

  Získanie práva trvalého pobytu

  Ak ako slovenský občan v EÚ legálne žijete v Maďarsku aspoň 5 rokov nepretržite, automaticky v tejto krajine získate právo trvalého pobytu. Po splnení tejto podmienky môžete požiadať o vydanie dokladu o trvalom pobyte. Tento doklad potvrdzuje vaše právo trvalo sa zdržiavať v krajine, v ktorej žijete, bez toho, aby ste museli splniť ďalšie podmienky.

Reklama

Reklama

Back to top