testament

  • Závet, spoločný závet, dedičská zmluva v Maďarsku

    Závet, spoločný závet, dedičská zmluva v Maďarsku

    Nakoľko nám prišlo zopár správ o trampotách s dedičstovom, tak sme pripravili niečo na túto tému testament alias závet...

    Závety (a)

    V maďarskom právnom systéme existujú tri hlavné druhy závetov: závety vo forme notárskej zápisnice, písomné súkromné závety a (ako výnimočný druh) ústne závety [oddiel 7:13 občianskeho zákonníka (Polgári Törvénykönyv)].

Reklama

Reklama

Back to top