prepožičanie

  • Cintoríny a ceny za prepožičanie miesta na hrob či urnu

    Cintoríny a ceny za prepožičanie miesta na hrob, alebo urnu v Rajke, Hegyeshalome, Bezenye a Dunakiliti
    V Maďarsku je dokopy 4 430 pohrebísk. Najviac z nich je prevádzkovaných samosprávou, ďalšie sú štátne, cirkevné, ale aj súkromné. Príkladom je súkromný cintorín v Budapešti, ktorý prenajíma samospráva. Za tri najdôležitejšie funkcie pohrebiska sa považujú pietna funkcia, pohrebná funkcia a funkcia verejného zdravia. Cintoríny musia byť spravované cez hospodársku organizáciu, alebo združenie, ktoré realizuje pohrebnícku činnosť. Prevádzkovanie cintorínov je veľmi vážna úloha pre samosprávu, nakoľko spravuje všetky prevádzky, ktoré sú spojené s vykonávaním služieb v pohrebníctve. Každý správca cintorína musí zo zákona dodržať rad úloh, na druhej strane môže prevádzkovanie pohrebiska on sám ešte upraviť osobitnými predpismi.

Reklama

Reklama

Back to top