povolenka

  • Povolenie na rybolov v Maďarsku

    Povolenie na rybolov v Maďarsku

    Určite sa v radoch našincov - rybárov nájdu viacerí, ktorí by si chceli vychutnať rybačku aj tu, kde bývame.
    Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Noví členovia, ktorí už majú povolenku zo Slovenska, sa musia zaregistrovať v miestnej rybárskej organizácii.

Reklama

Reklama

Back to top