povolenie

 • Aktuálne opatrenia a podmienky vstupu do Maďarska na jednom mieste

  Aktuálne opatrenia a podmienky vstupu do Maďarska na jednom mieste

  Od 4. novembra 2020  platí nariadenie maďarskej vlády č. 478/2020 (XI. 3.) o vyhlásení núdzového stavu, ktorý platí na celom území Maďarska.

  Nariadením maďarskej vlády č. 569/2020 (XII.9) z 9. decembra 2020 sa predlžuje na dobu 30 dní  zákaz vychádzania od  20.00 h do 05:00h s výnimkami (výkon práce, preprava do práce, prepravu z miesta zamestnania do miesta bydliska, ohrozenia zdravia, majetku alebo života a  pod.). Hotely môžu prijímať hostí, ktorí cestujú len na služobné účely, nie za účelom turizmu.  Rekreačné zariadenia budú zatvorené, vrátane múzeí, divadiel, posilňovní (okrem profesionálnych športovcov), plavární, kín a zoologických záhrad. Toto nariadenie bude platiť do 11. januára  2021.

 • Povolenie na rybolov v Maďarsku

  Povolenie na rybolov v Maďarsku

  Určite sa v radoch našincov - rybárov nájdu viacerí, ktorí by si chceli vychutnať rybačku aj tu, kde bývame.
  Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Noví členovia, ktorí už majú povolenku zo Slovenska, sa musia zaregistrovať v miestnej rybárskej organizácii.

Reklama

Reklama

Back to top