povinnsť

  • Ščítanie ľudu, kde sa máme sčítať?

    Týka sa nás sčítanie v krajine, v ktorej žijeme. Vaše priznanie sa k slovenskej národnosti pomôže lepšej podpore naších komunít tu v Maďarsku. Okrem toho je potrebné rešpektovať zákonné podmienky. Ak fyzická osoba má vystavenú pobytovú (Lakcím) kartu je sčítanie povinné. 

    Na Slovensku podľa zákona 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021:

Reklama

Reklama

Back to top