použitie v EU

  • V Maďarsku bude možné míňať viac dát bez príplatkov: Nové objemy u operátorov

    V Maďarsku bude možné míňať viac dát bez príplatkov: Nové objemy u operátorov

    Od 1. januára 2021 zmenia mobilní operátori objemy dát pre surfovanie v zahraničí. Keďže sa pre nich zníži regulovaná cena, v krajinách Európskej únie bude možné minúť viac dát bez príplatkov.

    Čo sa mení
    Operátori sa pri výpočte dát držia maximálnych limitov, ktorý stanovila EÚ. Základná cena za 1 GB dát bez DPH sa od 1. januára 2021 zníži z 3,5 eura na 3 eurá. Cena s daňou sa upraví zo 4,2 eura na 3,6 eura.

Reklama

Reklama

Back to top