Potvrdenie

 • Dôchodcovia. Prečo, ako a v akých lehotách musíte Sociálnej poisťovni preukazovať žitie?

  Dôchodcovia. Prečo, ako a v akých lehotách musíte Sociálnej poisťovni preukazovať žitie?

  Nižšie uvedené platí iba vtedy, keď má dôchodca bydlisko iba v Maďarsku, alebo si necháva zasielať slovenský dôchodok na účet v maďarskej banke.

  Potvrdenie o žití je doklad preukazujúci, že daná osoba žije, a teda sa nezmenili skutočnosti podmieňujúce nárok na dôchodok.

  Poberateľ dôchodku, ktorý sa vypláca do cudziny, na zabezpečenie plynulej výplaty dôchodku do členských štátov EÚ, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o EHP, a Švajčiarskej konfederácie je potrebné preukázať žitie v pravidelných ročných lehotách vždy k 31. januáru každého roka.

 • Potvrdenia z poslednej vyhlášky ÚVZSR na stiahnutie

  Potvrdenia z poslednej vyhlášky ÚVZSR na stiahnutie

  Ak si potrebujete stiahnuť tlačivá z poslednej vyhlášky Úradu vlády: 30. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

 • Potvrdenie o výnimke z povinosti preukazovať sa testom

  Potvrdenie o výnimke z povinosti preukazovať sa testom

  Potvrdenie, že občan patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym výsledkom antigénového testu alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 v zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 39/2020 V. v. SR. Potvrdenie v PDF

Reklama

Reklama

Back to top