podnikáme

  • "Podnikajme v Maďarsku" zakladáme s.r.o. - k.f.t.

    "Podnikajme v Maďarsku" zakladáme s.r.o. - k.f.t.

    Bývate v Maďarsku, alebo plánujete svoje podnikanie posunúť do Maďarska? Potrebujete legalizovať podnikanie v Maďarsku?
    Pre založenie firmy môžete využiť firmu na Slovensku, alebo využiť služby ľudí ktorý sa zaoberajú touto problematikou priamo tu. (Kontakt na konci článku)

    Podnikateľské prostredie Maďarskej republiky v súčasnosti láka nielen výhodnými daňovými sadzbami, ale aj rýchlym a nenáročným procesom založenia. Na založenie s.r.o. ( k.f.t.) vám v Maďarsku stačí zvoliť predmet podnikania, obchodné meno a sídlo spoločnosti.

Reklama

Reklama

Back to top