pdf

  • Potvrdenia z poslednej vyhlášky ÚVZSR na stiahnutie

    Potvrdenia z poslednej vyhlášky ÚVZSR na stiahnutie

    Ak si potrebujete stiahnuť tlačivá z poslednej vyhlášky Úradu vlády: 30. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

  • Potvrdenie o výnimke z povinosti preukazovať sa testom

    Potvrdenie o výnimke z povinosti preukazovať sa testom

    Potvrdenie, že občan patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym výsledkom antigénového testu alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 v zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 39/2020 V. v. SR. Potvrdenie v PDF

Reklama

Reklama

Back to top