ohlásenie

  • Podanie ohlásenia o prechodnom pobyte v zahraničí

    Podanie ohlásenia o prechodnom pobyte v zahraničí

    Občan, ktorý má trvalý pobyt na území SR, a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, má právo ohlásiť túto skutočnosť ohlasovni pobytu v mieste trvalého pobytu. V ohlásení uvedie:

    štát a miesto pobytu v zahraničí a

    predpokladanú dobu pobytu v zahraničí.

Reklama

Reklama

Back to top