očkovanie

 • Podmienky pre chov a držanie psov

  Podmienky pre chov a držanie psov

  Majiteľ psa je povinný nahlásiť svojho psa do evidencie. Majiteľ môže svojho psa nahlásiť do evidencia psov prostredníctvom tlačiva na to slúžiaceho a jeho postúpením Miestnemu Úradu. V rodinnom dome je možné chovať dvoch psov!
  Bytové domy majú možnosť vytvoriť svoje interné nariadenia v súvislosti s držbou zvierat, pokiaľ tieto predpisy nie sú v rozpore s platným Zákonom o držbe zvierat (č. XXVIII. z roku 1998.), so súvisiacimi predpismi Vládneho nariadenia č. 41/2010. (II.26.) o výkone Zákona a o chove domácich zvierat a o ich distribúcii.

 • Poplatky za psíka v jednotlivých obciach pre nasledujúci rok 2021

  Poplatky za psíka v jednotlivých obciach pre nasledujúci rok 2021

  Rajka: Na miestnom úrade treba vyplniť tlačivo pre evidenciu psov a preukázať sa povinným očkovaním vo veterinárnom preukaze (*pase) psa.

  Ak nie je psík vykastrovaný / sterilizovaný platí sa 6.000,-Ft.
  Ak je psík vykastrovaný / sterilizovaný neplatí sa nič.
  Maďarské čistokrvné národné plemená s PP sú evidované taktiež bezplatne.

 • Registrácia na očkovanie COVID-19 v Maďarsku

  Registrácia na očkovanie COVID-19 v Maďarsku

  Ak by mal niekto záujem o registráciu na očkovanie v Maďarsku. Na tejto stránke sa dá registrovať do poradia. Nutné je však mať číslo TAJ: https://vakcinainfo.gov.hu/regisztracio-oltasra

Reklama

Reklama

Back to top