Občiansky preukaz

 • Ako si zapísať vašu maďarskú adresu do slovenského občianskeho preukazu

  ko si zapísať vašu maďarskú adresu do slovenského občianskeho preukazu

  Čo robiť, ak chcete mať zapísanú vašu maďarskú adresu v našom OP

  Najprv si treba položiť otázku prečo - môžeme mať niekoľko dôvodov

 • LAKCÍMET IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY SZEMÉLYI AZONOSÍTÓT IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁN

  Lakcímkártya

  Vydávajúca krajina: HUN - Maďarsko • MAGYARORSZÁG • Kategória dokladu: H - doklad o pobyte • Typ dokladu: O - bežný doklad • Číslo verzie dokladu: 10001 • Prvýkrát vydaný dňa: 01/03/2012 • Platný: áno

  Právny status / hlavný účel:

  Doklad potvrdzujúci totožnosť vydávaný štátnym príslušníkom alebo cudzím štátnym príslušníkom oprávnene sa zdržiavajúcim v krajine: HUN - Maďarsko • MAGYARORSZÁG •

  Oficiálny preukaz, ktorým sa osvedčuje adresa a totožnosť osoby, predkladá sa s cestovným pasom, alebo občianskym preukazom.

  Karta oprávňuje založiť si firmu, živnosť, vybaviť si vodičský preukaz v Maďarsku (výmena ak stratí platnosť Slovenský vodičský preukaz), prepis auta na maďarské ŠPZ, a podobne...

  Občan s pobytom v Maďarsku predkladá toto potvrdenie o evidovanom pobyte s uvedením adresy vydané úradom, táto adresa sa následne zapíše do slovenského občianskeho preukazu.

Reklama

Reklama

Back to top