nádoba

  • Nálepka na odpadovú nádobu na rok 2021

    Nálepka na odpadovú nádobu na rok 2021

    Týmto vás informujeme, že budú zasielané identifikačné nálepky platné pre rok 2021 ako prílohu k štvrťročnej faktúre za poplatok za odpad. Nalepením nálepky na zbernú nádobu na komunálny odpad je možné preukázať, že v roku 2021 je daná nehnuteľnosť oprávnená využiť prepravu odpadu s danou veľkosťou priestoru a počtom odpadových nádob.

Reklama

Reklama

Back to top