motorka

 • Registrácia auta v Maďarsku a maďarské špz

  Registrácia auta v Maďarsku a maďarské špz

  Ak sa sťahujete do inej krajiny EÚ, uplatňujú sa osobitné pravidlá v závislosti od dĺžky vášho pobytu a krajiny, do ktorej sa sťahujete.

  Väčšina pravidiel, ktoré platia pre osobné automobily, sa vzťahuje aj na prípojné vozidlá.

  Ak sa sťahujete na dlhšie ako 6 mesiacov

  Ak sa do inej krajiny EÚ sťahujete aj so svojím autom, budete ho musieť zaregistrovať do 6 mesiacov odo dňa príchodu do novej krajiny. Ak máte v novej krajine obvyklý pobyt, budete v nej musieť zaplatiť aj dane súvisiace s vlastníctvom auta.

  Lehoty na registráciu automobilov sa v jednotlivých krajinách EÚ líšia. Na príslušných vnútroštátnych úradoch hostiteľskej krajiny si overte presný termín, aby ste sa vyhli pokute.

  Vo väčšine prípadov budete mať 12 mesiacov na to, aby ste si po zmene miesta obvyklého pobytu priviezli do novej krajiny vozidlo.

Reklama

Reklama

Back to top