majiteľ psa

  • Podmienky pre chov a držanie psov

    Podmienky pre chov a držanie psov

    Majiteľ psa je povinný nahlásiť svojho psa do evidencie. Majiteľ môže svojho psa nahlásiť do evidencia psov prostredníctvom tlačiva na to slúžiaceho a jeho postúpením Miestnemu Úradu. V rodinnom dome je možné chovať dvoch psov!
    Bytové domy majú možnosť vytvoriť svoje interné nariadenia v súvislosti s držbou zvierat, pokiaľ tieto predpisy nie sú v rozpore s platným Zákonom o držbe zvierat (č. XXVIII. z roku 1998.), so súvisiacimi predpismi Vládneho nariadenia č. 41/2010. (II.26.) o výkone Zákona a o chove domácich zvierat a o ich distribúcii.

Reklama

Reklama

Back to top