maďarsko

 • Sčítanie obyvateľov v Maďarsku sa presúva na rok 2022

  Sčítanie obyvateľov v Maďarsku sa presúva na rok 2022

  Dnes bolo v Maďarskom vestníku zverejnené vládne nariadenie. Bude odložený zber údajov pre sčítanie ľudu. Nový termín celoštátneho sčítania bude medzi 1. októbrom 2022 a 20. novembrom 2022. Odklad je v dôsledku terajšej epidémie.

  Čítajte ďalej:

  Povolenie na rybolov v Maďarsku

  "Podnikajme v Maďarsku" zakladáme s.r.o. - k.f.t.

  Získanie práva trvalého pobytu

   

 • Sviatky v Maďarsku v roku 2021

  Sviatky v Maďarsku v roku 2021

  Je dobré vedieť, kedy sú v Maďarsku v nasledujúcom roku štátne sviatky.
  Maďarský zákonník práce stanovuje desať sviatkov v roku. Môže nám to pomôcť pri plánovaní ciest (niektoré autobusové a vlakové spoje nemusia premávať), úrady a obchody sú povinne zatvorené (aby sme sa neprekvapili pred obchodným centrom). Veľkonočné a svätodušné sviatky (Turíce) sú pohyblivé sviatky, ktoré každý rok nepadnú na ten istý čas a v ten istý deň mesiaca. 

 • Tlačivo pre prihlásenie psa

  Tlačivo pre prihlásenie psa

  Majiteľ psa je povinný nahlásiť svojho psa do evidencie. Majiteľ môže svojho psa nahlásiť do evidencia psov prostredníctvom tlačiva na to slúžiaceho a jeho postúpením Miestnemu Úradu v Rajke, Bezenye, Dunakiliti a v Hegyeshalome. Stiahnite si tlačivo v pdf a tlačivo doc

 • V Maďarsku bude možné míňať viac dát bez príplatkov: Nové objemy u operátorov

  V Maďarsku bude možné míňať viac dát bez príplatkov: Nové objemy u operátorov

  Od 1. januára 2021 zmenia mobilní operátori objemy dát pre surfovanie v zahraničí. Keďže sa pre nich zníži regulovaná cena, v krajinách Európskej únie bude možné minúť viac dát bez príplatkov.

  Čo sa mení
  Operátori sa pri výpočte dát držia maximálnych limitov, ktorý stanovila EÚ. Základná cena za 1 GB dát bez DPH sa od 1. januára 2021 zníži z 3,5 eura na 3 eurá. Cena s daňou sa upraví zo 4,2 eura na 3,6 eura.

 • Založenie živnosti pre fyzickú osobu v Maďarsku

  Založenie živnosti pre fyzickú osobu v Maďarsku

  Chcete začať podnikať v Maďarsku? Máte eshop, niečo vyrábate? Vo všeobecnosti v Maďarsku platí, že oprávnenie na podnikanie nie je potrebné získavať vtedy, ak nejde o výkon špecifických činností, ktoré sa musia ohlasovať príslušnému úradu, vyžadujú si splnenie určitej kvalifikácie alebo si vyžadujú úradné povolenie. Ak sa ako fyzická osoba – podnikateľ budete v Maďarsku zaoberať len neregulovanými činnosťami, postačuje ohlásiť začatie vykonávania svojej činnosti. Toto oznámenie nepodlieha žiadnemu poplatku.

 • Závet, spoločný závet, dedičská zmluva v Maďarsku

  Závet, spoločný závet, dedičská zmluva v Maďarsku

  Nakoľko nám prišlo zopár správ o trampotách s dedičstovom, tak sme pripravili niečo na túto tému testament alias závet...

  Závety (a)

  V maďarskom právnom systéme existujú tri hlavné druhy závetov: závety vo forme notárskej zápisnice, písomné súkromné závety a (ako výnimočný druh) ústne závety [oddiel 7:13 občianskeho zákonníka (Polgári Törvénykönyv)].

Reklama

Reklama

Back to top