Jarovce

  • XV. ročník súťaže požiarnych družstiev mužov s vlastnou historickou ručnou striekačkou

    Dobrovoľný Hasičský Zbor Bratislava - Jarovce Miestny Úrad Mestskej Časti Bratislava - Jarovce

    Vás pozýva na XV. ročník súťaže požiarnych družstiev mužov s vlastnou historickou ručnou striekačkou o pohár Starostu MČ Bratislava - Jarovce v sobotu 6. mája 2023 o 13,00 hod. - príďte včas v areáli Základnej školy Trnková 1, Bratislava.

    Súťaží sa v disciplínach: Hasičský útok s ručnou striekačkou a nová disciplína hasičská štafeta. Pozdlž príjazdovej cesty pripravené parkoviská, dodržujte pokyny usporiadateľov.Občerstvenie zabezpečené - bufet s výčapom v športovom areáli.

    JUDr.Mgr.Jozef Uhler a Pavol Židek starosta MČ predseda DHZ

Reklama

Reklama

Back to top