cezhraničné

  • Cezhraničný home office. Ako zdaniť zamestnancov pracujúcich na home-office?

    Cezhraničný home office. Ako zdaniť zamestnancov pracujúcich na home-office?

    Máte zamestnancov, ktorí sú Slováci, avšak majú bydlisko v zahraničí a pracujú z domu? Alebo pre vás pracuje občan iného štátu? Posielate svojho zamestnanca na služobné cesty do zahraničia? Viete, ako by ste mali týchto zamestnancov zdaňovať?

    Počas obdobia pandémie Covid-19 sa režim home-office stal pre mnohých zamestnávateľov nevyhnutnosťou.

    Viete, ako by sa mal zdaňovať zamestnanec, ktorý má napríklad trvalý pobyt na Slovensku, ale s celou rodinou žije v Maďarsku, kde je zároveň aj daňovým rezidentom a pracuje pre slovenského zamestnávateľa na území Slovenska, pričom občasne chodí aj na služobné cesty do iných štátov?

Reklama

Reklama

Back to top