certifikát

 • Možnosti testovania na COVID-19 v Rábsko-mošonsko-šopronskej župe

  Možnosti testovania na COVID-19 v Rábsko-mošonsko-šopronskej župe

  V súčasnosti v Maďarsku existujú dva spôsoby, ako zistiť, či je niekto v Maďarsku infikovaný koronavírusom, a to buď testom v oficiálnej štátnej starostlivosti, alebo testom v súkromnom laboratóriu. Laboratóriá vo verejných nemocniciach však vykonajú test, iba ak to praktický lekár bude považovať za oprávnené na základe pacientových symptómov, alebo kontaktov, avšak ktokoľvek môže o test požiadať súkromne.

  Úrad verejného zdravotníctva SR v pondelok (7. decembra 2020) aktualizuje vyhlášku k režimu na hraniciach tak, že osoby, ktoré pravidelne prekračujú hranice Slovenska a majú výnimku z domácej izolácie a následného testovania, sa budú môcť preukázať buď negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 14 dní (vykonaný aj mimo územia SR) alebo výsledkom antigénového testu nie starším ako 14 dní s tým, že bude akceptovaný aj výsledok antigénového testu certifikovaného v krajinách Európskej únie.

  Ak ste neboli na testovaní, a neskôr budete potrebovať test pre prechod štátnou hranicou, sú aj možnosti samofinancovania testu v Maďarsku:

 • Objednajte sa na Štátny antigénový test COVID-19 (ZADARMO)

  Objednajte sa na Štátny antigénový test COVID-19 (ZADARMO)

  Bývate v Maďarsku? Klinika MEDANTE ponúka pre obyvateľov pohraničia možnosť objednať sa na daný termín, 

  POSTUP pre objednanie na odber

Reklama

Reklama

Back to top