Informácie

LINKA 801
Dopravný podnik Bratislava, a.s. oznamuje cestujúcim, že od od 12. marca 2011 (sobota) bude zmenený cestovný poriadok na medzinárodnej autobusovej linke č. 801 z dôvodu meškaní jednotlivých spojov.
Nový cestovný poriadok od 12. 3. 2011:
PF 2011
Ďakujeme Vám, naši partneri, čitatelia a spolupracovníci za podporu a spoluprácu v roku 2011. Budeme poctení, ak nám svoju priazeň zachováte aj v roku 2011. Želáme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov do nového roku.
801
Od 1. marca 2011 sa na cezhraničnej linke 801 rozširuje obsluha zastávok na území Slovenska a zároveň sa zavádza okružná trasa v Rajke s pridaním zastávok.
Cestovné: Na území SR tarifa MHD, z Bratislavy do Rajky (€) resp. z Rajky do Bratislavy (HUF) 1.50 € / 420 HUF obyčajné, 0.75 € / 210 HUF zľavnené (cestujúci do 26 rokov, nad 60 rokov, držitelia preukazov ZŤP, ZŤP-S, vodiaci pes) / Kedvezményezett menetjegyre jogosul utasok: 6 éves kortól a 26. életév betöltéséig, 60 éves kor feletti utasok, "Fogyatékkal élő” igazolvánnyal rendelkező személyek. Deti do 6 rokov sa prepravujú bezplatne. / Gyermekek szállítása 6 éves korig ingyenes.
Dopravca: DPB, a. s., Olejkárska 1, 81452 Bratislava Dopravný dispečing: 02-59505555
Otázku kedy môžete adresovať na adresu dopravcu!

Od 1. marca 2011 (utorok) bude zmenená trasa a zastávky na území Maďarskej republiky a rozšírená obsluha na území Bratislavy pridaním ďalších zastávok na linke cezhraničnej dopravy s vnútroštátnou prepravou cestujúcich.

Nová trasa : NOVÁ BUDOVA SND, Landererova, Most Apollo, Dolnozemská cesta, cesta I/2, Jarovce, Rusovce,  cesta I/2, Čunovo - Hraničiarska (obrat na konci námestia), Schengenská, bývalý odľahčovací hraničný priechod, Rajka - okružná trasa: Ady Endre u., Petőfi Sándor u., Bem apó utca (cesta č. 150), RAJKA, Táncsics Mihály u., Kossuth Lajos u., obratisko autobusov, Kossuth Lajos u., Ady Endre utca.

Posledné mesiace sledujeme zvýšený záujem o kúpu nehnuteľností v meste Mosonmagyaróvár. Predstavme si najprv mesto. Mosonmagyaróvár sa nachádza južne od Bratislavy asi 15km od Rajky, celá oblasť sa nazýva Bratislavčanmi "Zadunajsko".
Mosonmagyaróvár je západnou bránou malého Žitného ostrova. Je typickým mestom na vode: v centre sa kľukatí rieka Lajta, rozpadajúca sa na niekoľko ramien, aby sa čochvíľa spojila s blízkym "Mošonským" malým Duna­jom. Rieky tu pretína sedemnásť väčších či menších mostov. Popri historických pamiat­kach hrad, barokové a klasicistické domy, kostol stredovekého pôvodu. Mesto ponúka možnosti v prvom rade vodných športov, kúpeľov s svetoznámov termálnou vodou, množstvo reštaurácií a obchodov. Pre blízkosť Bratislavy, južného Slovenska a Burgenlandu či Viedne tu stále viac ľudí pracuje, ale aj kupuje nehnuteľnosti.

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top