Informácie

Výmena a uznávanie vodičských preukazov v EÚ

Vždy môžete mať len jeden vodičský preukaz EÚ. Ak sa presťahujete do Maďarska, zvyčajne si nemusíte svoj vodičský preukaz vymeniť za miestny. Ak si to však želáte, môžete si ho dobrovoľne vymeniť za rovnocenný vodičský preukaz v novej krajine vášho pobytu.

Dobrovoľná výmena vodičského preukazu v inej krajine EÚ
Ak si chcete dobrovoľne vymeniť vodičský preukaz, musíte mať pobyt v danej krajine a spĺňať podmienky na získanie vodičského preukazu (napr. ste dosiahli minimálny vek, váš zdravotný stav vám umožňuje šoférovať atď.).

Pred výmenou vodičského preukazu budú príslušné orgány kontaktovať zodpovedné orgány v krajine vášho predošlého pobytu, aby si overili, že váš vodičský preukaz nie je obmedzený, pozastavený alebo odobratý. Ak vymieňate starý model vodičského preukazu, bude vám vydaný nový štandardný formát (plastová karta vo veľkosti kreditnej karty s fotografiou, ktorá sa vydáva od roku 2013).

Sčítanie obyvateľov sa bude v Maďarsku konať od 1. mája do 20. júna 2021

V členských krajinách Európskej únie v roku 2021 prebehne všeobecné sčítanie obyvateľov. Presný čas, metódu sčítania a obsah sčítacích dotazníkov určuje každý členský štát sám. V Maďarsku podľa vládneho nariadenia o priebehu povinného sčítania bude proces vyplňovania dotazníkov trvať od 1. mája do 20. júna 2021

Chcete 13 dôchodok? Treba oznámiť aktuálnu výšku dôchodku, ktorú poberáte z cudziny

Nárok na 13. dôchodok a jeho výplatu bude mať v roku 2020 ten poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2020 nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku. Sociálna poisťovňa pritom 13. dôchodok vyplatí aj poberateľom dôchodkov s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky. Vyplýva to zo zákona o 13. dôchodku, ktorý 21. 10. 2020 schválila Národná rada SR a ktorý 27. 10. 2020 podpísala prezidentka SR.

Výška 13. dôchodku je odstupňovaná v rozpätí od 300 do 50 eur. Závisí od sumy dôchodkových príjmov daného dôchodcu, do ktorej sa zarátava aj výška dôchodku vyplácaného z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky, dôchodku vyplateného z cudziny a dôchodku vyplateného z II. piliera.

Výnimka: Pendleri nebudú na hraniciach potrebovať žiadne testy

Pendleri nebudú na hraniciach potrebovať antigénové testy. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá začne platiť od pondelka 16. novembra. Po rokovaní pandemickej komisie sa najprv avizovalo, že budú potrebovať antigénový test.

Od pondelka pre nich platia pravidlá ako doteraz, to znamená, že pri prechode cez hranice sa nemusia preukazovať žiadnym testom, no musia mať potvrdenie o výkone práce, ktoré je možné nájsť vo vyhláške ÚVZ SR,“ uviedla hovorkyňa úradu Mgr. Daša Račková.

Osvedčenie zamestnávateľa pre cestovanie počas zákazu vychádzania, formát PDF a JPG

Stiahnite si osvedčenie zamestnávateľa, formát PDF, JPG, alebo DOC

Národnostné rádio MR4 Nemzetiségi Rádió

Hľadáte informácie a správy o živote Slovákov v Maďarsku s čerstvými aktuálnymi správami zo sveta, s počasím, zaujímavosťami a správami o živote slovenskej národnosti. Vysiela sa denne od 18:00 - 20:00, národnostné rádio MR4 Nemzetiségi Rádió na vlnách AM 873, 1188, 1350 počúvať môžete aj na internete v lepšej kvalite *Slovenské vysielanie rozhlasu pre slovenskú menšinu v Maďarsku

Národnostné vysielanie v slovenskom jazyku sa v Maďarskom rozhlase začalo až v roku 1974. Zo začiatku ho pripravovali v Szolnoku, potom v Miškovci a temer poldruha desaťročia sa hlási zo Segedína.

V Maďarskom rozhlase pripravujú aj spoločný národnostný program v maďarčine pod názvom V jednej vlasti, ktorý regionálne štúdiá striedavo redigujú. Tento 30-minutový magazín sa hlási v sobotu o 13. hodine a samozrejme sa na ňom podieľajú aj spolupracovníci slovenskej redakcie.

Druhá fáza ochranných opatrení v Maďarsku

Vláda vyhodnotila epidemiologickú situáciu v Maďarsku a doteraz prijaté opatrenia, na základe ktorých dospela k záveru, že pri zachovaní doteraz prijatých opatrení je

nevyhnutné zaviesť nové ochranné opatrenia zamerané na zníženie počtu koronavírusových ochorení a zaťaženia nemocníc, informovalo Vládne informačné centrum. 

 Opatrenia, ktoré začnú platiť od stredy 11.11.2020 00:00, sú tieto:

Registrácia auta v Maďarsku a maďarské špz

Ak sa sťahujete do inej krajiny EÚ, uplatňujú sa osobitné pravidlá v závislosti od dĺžky vášho pobytu a krajiny, do ktorej sa sťahujete.

Väčšina pravidiel, ktoré platia pre osobné automobily, sa vzťahuje aj na prípojné vozidlá.

Ak sa sťahujete na dlhšie ako 6 mesiacov

Ak sa do inej krajiny EÚ sťahujete aj so svojím autom, budete ho musieť zaregistrovať do 6 mesiacov odo dňa príchodu do novej krajiny. Ak máte v novej krajine obvyklý pobyt, budete v nej musieť zaplatiť aj dane súvisiace s vlastníctvom auta.

Lehoty na registráciu automobilov sa v jednotlivých krajinách EÚ líšia. Na príslušných vnútroštátnych úradoch hostiteľskej krajiny si overte presný termín, aby ste sa vyhli pokute.

Vo väčšine prípadov budete mať 12 mesiacov na to, aby ste si po zmene miesta obvyklého pobytu priviezli do novej krajiny vozidlo.

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top

No Internet Connection