Informácie

Nálepka na odpadovú nádobu na rok 2021

Týmto vás informujeme, že budú zasielané identifikačné nálepky platné pre rok 2021 ako prílohu k štvrťročnej faktúre za poplatok za odpad. Nalepením nálepky na zbernú nádobu na komunálny odpad je možné preukázať, že v roku 2021 je daná nehnuteľnosť oprávnená využiť prepravu odpadu s danou veľkosťou priestoru a počtom odpadových nádob.

Dočasné obmedzenie premávky vlakovej linky S65 v Petržalke

Kto zvykol prestupovať na vlak z linky S8 na vlak S65 POZOR! Pre následky zvýšenej chorobnosti bude v termíne od 12. do 24. januára 2021 pozastavená premávka väčšiny vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko na linke S65 zaradenej do IDS BK (Reca - Senec - BA-Petržalka). Prerušená tak bude aj premávka osobných vlakov medzi stanicami Nové Mesto a Petržalka, s výnimkou jedného ranného páru spojov

Iba tento pár vlakov bude nadvezovať na vlak do Rajky / Bezenye / Hegyeshalomu (6:56 z Nového Mesta do Petržalky a 7:23 z Petržalky). Linka S8 je zachovaná v plnom rozsahu.

Nakupujeme cez internet v Maďarskom e-shope

Dnešné nákupy sú často spojené s on-line nakupovaním. V maďarských e-shopoch je lacnejšia najmä elektronika, treba však porovnávať, kurz akcie a výpredaje.

Overený e-shop napríklad alza.hu
Základom bezpečného nakupovania je nakupovanie cez overený e-shop.

Týka sa nás sčítanie v krajine, v ktorej žijeme. Vaše priznanie sa k slovenskej národnosti pomôže lepšej podpore naších komunít tu v Maďarsku. Okrem toho je potrebné rešpektovať zákonné podmienky. Ak fyzická osoba má vystavenú pobytovú (Lakcím) kartu je sčítanie povinné. 

Na Slovensku podľa zákona 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021:

Povolenie na rybolov v Maďarsku

Určite sa v radoch našincov - rybárov nájdu viacerí, ktorí by si chceli vychutnať rybačku aj tu, kde bývame.
Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Noví členovia, ktorí už majú povolenku zo Slovenska, sa musia zaregistrovať v miestnej rybárskej organizácii.

"Podnikajme v Maďarsku" zakladáme s.r.o. - k.f.t.

Bývate v Maďarsku, alebo plánujete svoje podnikanie posunúť do Maďarska? Potrebujete legalizovať podnikanie v Maďarsku?
Pre založenie firmy môžete využiť firmu na Slovensku, alebo využiť služby ľudí ktorý sa zaoberajú touto problematikou priamo tu. (Kontakt na konci článku)

Podnikateľské prostredie Maďarskej republiky v súčasnosti láka nielen výhodnými daňovými sadzbami, ale aj rýchlym a nenáročným procesom založenia. Na založenie s.r.o. ( k.f.t.) vám v Maďarsku stačí zvoliť predmet podnikania, obchodné meno a sídlo spoločnosti.

Čo znamená pojem rezident v Maďarsku?

Čo znamená pojem rezident v zahraničí?

Rezident je daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou.

Podanie ohlásenia o prechodnom pobyte v zahraničí

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území SR, a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, má právo ohlásiť túto skutočnosť ohlasovni pobytu v mieste trvalého pobytu. V ohlásení uvedie:

štát a miesto pobytu v zahraničí a

predpokladanú dobu pobytu v zahraničí.

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top