Informácie

Chcete 13 dôchodok? Treba oznámiť aktuálnu výšku dôchodku, ktorú poberáte z cudziny

Nárok na 13. dôchodok a jeho výplatu bude mať v roku 2020 ten poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2020 nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku. Sociálna poisťovňa pritom 13. dôchodok vyplatí aj poberateľom dôchodkov s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky. Vyplýva to zo zákona o 13. dôchodku, ktorý 21. 10. 2020 schválila Národná rada SR a ktorý 27. 10. 2020 podpísala prezidentka SR.

Výška 13. dôchodku je odstupňovaná v rozpätí od 300 do 50 eur. Závisí od sumy dôchodkových príjmov daného dôchodcu, do ktorej sa zarátava aj výška dôchodku vyplácaného z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky, dôchodku vyplateného z cudziny a dôchodku vyplateného z II. piliera.

Výnimka: Pendleri nebudú na hraniciach potrebovať žiadne testy

Pendleri nebudú na hraniciach potrebovať antigénové testy. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá začne platiť od pondelka 16. novembra. Po rokovaní pandemickej komisie sa najprv avizovalo, že budú potrebovať antigénový test.

Od pondelka pre nich platia pravidlá ako doteraz, to znamená, že pri prechode cez hranice sa nemusia preukazovať žiadnym testom, no musia mať potvrdenie o výkone práce, ktoré je možné nájsť vo vyhláške ÚVZ SR,“ uviedla hovorkyňa úradu Mgr. Daša Račková.

Osvedčenie zamestnávateľa pre cestovanie počas zákazu vychádzania, formát PDF a JPG

Stiahnite si osvedčenie zamestnávateľa, formát PDF, JPG, alebo DOC

Národnostné rádio MR4 Nemzetiségi Rádió

Hľadáte informácie a správy o živote Slovákov v Maďarsku s čerstvými aktuálnymi správami zo sveta, s počasím, zaujímavosťami a správami o živote slovenskej národnosti. Vysiela sa denne od 18:00 - 20:00, národnostné rádio MR4 Nemzetiségi Rádió na vlnách AM 873, 1188, 1350 počúvať môžete aj na internete v lepšej kvalite *Slovenské vysielanie rozhlasu pre slovenskú menšinu v Maďarsku

Národnostné vysielanie v slovenskom jazyku sa v Maďarskom rozhlase začalo až v roku 1974. Zo začiatku ho pripravovali v Szolnoku, potom v Miškovci a temer poldruha desaťročia sa hlási zo Segedína.

V Maďarskom rozhlase pripravujú aj spoločný národnostný program v maďarčine pod názvom V jednej vlasti, ktorý regionálne štúdiá striedavo redigujú. Tento 30-minutový magazín sa hlási v sobotu o 13. hodine a samozrejme sa na ňom podieľajú aj spolupracovníci slovenskej redakcie.

Druhá fáza ochranných opatrení v Maďarsku

Vláda vyhodnotila epidemiologickú situáciu v Maďarsku a doteraz prijaté opatrenia, na základe ktorých dospela k záveru, že pri zachovaní doteraz prijatých opatrení je

nevyhnutné zaviesť nové ochranné opatrenia zamerané na zníženie počtu koronavírusových ochorení a zaťaženia nemocníc, informovalo Vládne informačné centrum. 

 Opatrenia, ktoré začnú platiť od stredy 11.11.2020 00:00, sú tieto:

Registrácia auta v Maďarsku a maďarské špz

Ak sa sťahujete do inej krajiny EÚ, uplatňujú sa osobitné pravidlá v závislosti od dĺžky vášho pobytu a krajiny, do ktorej sa sťahujete.

Väčšina pravidiel, ktoré platia pre osobné automobily, sa vzťahuje aj na prípojné vozidlá.

Ak sa sťahujete na dlhšie ako 6 mesiacov

Ak sa do inej krajiny EÚ sťahujete aj so svojím autom, budete ho musieť zaregistrovať do 6 mesiacov odo dňa príchodu do novej krajiny. Ak máte v novej krajine obvyklý pobyt, budete v nej musieť zaplatiť aj dane súvisiace s vlastníctvom auta.

Lehoty na registráciu automobilov sa v jednotlivých krajinách EÚ líšia. Na príslušných vnútroštátnych úradoch hostiteľskej krajiny si overte presný termín, aby ste sa vyhli pokute.

Vo väčšine prípadov budete mať 12 mesiacov na to, aby ste si po zmene miesta obvyklého pobytu priviezli do novej krajiny vozidlo.

Ako vybaviť trvalý pobyt (Lakcím) kartu online?

Čo potrebujete k bezproblémovému vybaveniu karty?

  • Najprv sa treba zaregistrovať na stránke ENTER HUNGARY
  • Správne vyplniť elektronickú žiadosť na tejto stránke
  • List vlastníctva k nehnuteľnosti - odfotiť a previesť do formátu pdf, *ak nemáte, treba objednať na stránke www.tulajdonilap.eu
  • Občiansky preukaz (v prípade dieťaťa jeho cestovný pas) - odfotiť a previesť do formátu pdf
  • EÚ kartu poistenca (aj v prípade dieťaťa) - odfotiť a previesť do formátu pdf
  • Potvrdenie o príjme (výpis z BÚ za posledné tri po sebe idúce mesiace, s vyznačením príjmu v každom mesiaci. Príklad: Keď podávam žiadosť v novembri je potrebné doložiť výpisy z účtu za august, september a október).
  • 1000 HUF poplatok (platba priamo cez stránku ENTER HUNGARY
  • Ak nie ste majiteľ bytu (ste v podnájme, prenájme) treba mať a doložiť potvrdenie "Befogadó nyilatkozat" vo formáte pdf

Viktor Orbán ohlasuje najnovšie ochranné opatrenia

Maďarský parlament má v utorok rozhodnúť o predĺžení stavu mimoriadnej situácie o 90 dní, ktorú vláda vyhlásila 3. novembra v rámci svojej právomoci na 15 dní.

Rozhodnú o predĺžení

Ich súčasťou je aj zákaz vychádzania od 20.00 do 05.00 h a úplný zákaz zhromažďovania. Oznámil to v pondelok na Facebooku maďarský premiér Viktor Orbán.

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top