Informácie

Možnosti testovania na COVID-19 v Rábsko-mošonsko-šopronskej župe

V súčasnosti v Maďarsku existujú dva spôsoby, ako zistiť, či je niekto v Maďarsku infikovaný koronavírusom, a to buď testom v oficiálnej štátnej starostlivosti, alebo testom v súkromnom laboratóriu. Laboratóriá vo verejných nemocniciach však vykonajú test, iba ak to praktický lekár bude považovať za oprávnené na základe pacientových symptómov, alebo kontaktov, avšak ktokoľvek môže o test požiadať súkromne.

Úrad verejného zdravotníctva SR v pondelok (7. decembra 2020) aktualizuje vyhlášku k režimu na hraniciach tak, že osoby, ktoré pravidelne prekračujú hranice Slovenska a majú výnimku z domácej izolácie a následného testovania, sa budú môcť preukázať buď negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 14 dní (vykonaný aj mimo územia SR) alebo výsledkom antigénového testu nie starším ako 14 dní s tým, že bude akceptovaný aj výsledok antigénového testu certifikovaného v krajinách Európskej únie.

Ak ste neboli na testovaní, a neskôr budete potrebovať test pre prechod štátnou hranicou, sú aj možnosti samofinancovania testu v Maďarsku:

Potvrdenia z poslednej vyhlášky ÚVZSR na stiahnutie

Ak si potrebujete stiahnuť tlačivá z poslednej vyhlášky Úradu vlády: 30. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Dôchodcovia. Prečo, ako a v akých lehotách musíte Sociálnej poisťovni preukazovať žitie?

Nižšie uvedené platí iba vtedy, keď má dôchodca bydlisko iba v Maďarsku, alebo si necháva zasielať slovenský dôchodok na účet v maďarskej banke.

Potvrdenie o žití je doklad preukazujúci, že daná osoba žije, a teda sa nezmenili skutočnosti podmieňujúce nárok na dôchodok.

Poberateľ dôchodku, ktorý sa vypláca do cudziny, na zabezpečenie plynulej výplaty dôchodku do členských štátov EÚ, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o EHP, a Švajčiarskej konfederácie je potrebné preukázať žitie v pravidelných ročných lehotách vždy k 31. januáru každého roka.

Roaming, alebo maďarská sim-karta?

Keďže sa do Maďarska sťahujeme možno natrvalo, mali by sme zvážiť, či si do telefónu nekúpime miestnu maďarskú SIM kartu.

Základné pravidlo znie, že pokiaľ trávite viac času v Maďarsku ako na Slovensku, alebo ak používate svoj mobilný telefón častejšie v roamingu ako na Slovensku, môžete na cestách v EÚ platiť za svoje volania, správy a dátové služby štandardné domáce ceny. To sa považuje za primerané využívanie roamingových služieb.

Objednajte sa na Štátny antigénový test COVID-19 (ZADARMO)

Bývate v Maďarsku? Klinika MEDANTE ponúka pre obyvateľov pohraničia možnosť objednať sa na daný termín, 

POSTUP pre objednanie na odber

Buďte aj vy darcom krvi! Darovanie krvi v kultúrnom dome v Rajke

Základná organizácia maďarského Červeného kríža Rajka organizuje 8.12.2020 od 15.00 do 18.30 tradičné darovanie krvi v kultúrnom dome v Rajke (Faluház, Rajka, Szent István út 18)

Potrebné doklady: OP, alebo Cestovný pas, LK, EU karta poistenca. Rúška sú povinné.
Zúčastniť sa môžu obyvatelia Rajky, ale aj okolitých obcí. Dotazník bude nutné vyplniť v maďarskom jazyku, radi Vám však pomôžu. Darcovia krvi sú záchrancovia života. Darcovia krvi sú hrdinovia.

Sociálna poisťovňa môže poistenca na PN skontrolovať aj v Maďarsku

Vďaka zrušeniu hraničných kontrol medzi Slovenskom a susediacimi krajinami schengenského priestoru mnoho občanov Slovenska žije v prihraničných oblastiach Maďarska. Ako sa na takýchto poistencov, ktorí pracujú na Slovensku a teda platia si poistenie na nemocenské poistenie na Slovensku, pozerá v prípade práceneschopnosti a v tejto súvislosti aj s kontrolou liečebného režimu?

Dočasnú pracovnú neschopnosť uznáva a o jej trvaní a skončení rozhoduje ošetrujúci lekár. Ošetrujúci lekár na príslušnom tlačive „potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti“, vyznačí miesto v Maďarsku, na ktorom sa bude dočasne práceneschopný poistenec počas dočasnej pracovnej neschopnosti zdržiavať. Uvedená adresa nemusí byť nevyhnutne miestom hláseného trvalého pobytu, avšak dočasne práceneschopný poistenec by mal uviesť také miesto, ktoré bude z hľadiska efektivity jeho liečby a dochádzania na kontroly ošetrujúcemu lekárovi a odborné vyšetrenia čo najdostupnejšie.

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top