Informácie

Ceny diaľničných nálepiek - 2021

Ceny diaľničných e-nálepiek - 2021

Poplatok za elektronickú nálepku v Maďarsku sa od januára 2021 zdražie o výšku inflácie. Môžete si zakúpiť aj viacej krajov, novinka je aj krajská elektronická známka pre motorky.

Vlaková linka S8, cestovný poriadok a plánovač spojenia
Od 13.12. 2020 bolo sprevádzkované vyhľadávanie na stránke iMHD, Teraz si viete naplánovať aj cestu vlakom z Rajky do jednotlivých častí a zastávok v Bratislave a späť. Pozrite si nový plánovač cesty.
Jednotlivé cestovné poriadky linky S8
 
 
 
Napríklad  počas pracovného týždňa môžete prestúpiť na vlakovú linku S65 smerom do mesta (jazdíte na bratislavskú električenku)

Linka je zaradená do Integrovaného dopravného

systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) v úseku Bratislava - Rusovce.

Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, Bratislava

SMS lístok na vlaky kategórie Os / tento lístok neplatí na prestup v IDS BK ani do MHD liniek DPB

Treba ho mať už pri nástupe do vlaku / kontrola môže prebiehaťvo vlaku od Rusoviec po Petržalku

Vo vlaku S8 platí aj električnka v zóne 100/101 ktorá je nahratá na kartách DPB, ZSSK a Slovak Lines.

Neplatí vo vlaku ak je nahratá na bankovú kartu

Typ Platnosť Text SMS na číslo 2255
60-minútový 60 minút od doručenia

alebo prázdna SMS alebo 

medzera 

 

2,50 €
20-minútový 20 minút od doručenia B 1,30 €

180-minútový pre cestujúcich s nárokom na bezplatnú prepravu

180 minút od doručenia Z 0,30 €
jednorazový (bicykel, batožina) 2 hodiny od doručenia X 1,50 €
Cezhraničný home office. Ako zdaniť zamestnancov pracujúcich na home-office?

Máte zamestnancov, ktorí sú Slováci, avšak majú bydlisko v zahraničí a pracujú z domu? Alebo pre vás pracuje občan iného štátu? Posielate svojho zamestnanca na služobné cesty do zahraničia? Viete, ako by ste mali týchto zamestnancov zdaňovať?

Počas obdobia pandémie Covid-19 sa režim home-office stal pre mnohých zamestnávateľov nevyhnutnosťou.

Viete, ako by sa mal zdaňovať zamestnanec, ktorý má napríklad trvalý pobyt na Slovensku, ale s celou rodinou žije v Maďarsku, kde je zároveň aj daňovým rezidentom a pracuje pre slovenského zamestnávateľa na území Slovenska, pričom občasne chodí aj na služobné cesty do iných štátov?

Podmienky pre chov a držanie psov

Majiteľ psa je povinný nahlásiť svojho psa do evidencie. Majiteľ môže svojho psa nahlásiť do evidencia psov prostredníctvom tlačiva na to slúžiaceho a jeho postúpením Miestnemu Úradu. V rodinnom dome je možné chovať dvoch psov!
Bytové domy majú možnosť vytvoriť svoje interné nariadenia v súvislosti s držbou zvierat, pokiaľ tieto predpisy nie sú v rozpore s platným Zákonom o držbe zvierat (č. XXVIII. z roku 1998.), so súvisiacimi predpismi Vládneho nariadenia č. 41/2010. (II.26.) o výkone Zákona a o chove domácich zvierat a o ich distribúcii.

Aktuálne opatrenia a podmienky vstupu do Maďarska na jednom mieste

Od 4. novembra 2020  platí nariadenie maďarskej vlády č. 478/2020 (XI. 3.) o vyhlásení núdzového stavu, ktorý platí na celom území Maďarska.

Nariadením maďarskej vlády č. 569/2020 (XII.9) z 9. decembra 2020 sa predlžuje na dobu 30 dní  zákaz vychádzania od  20.00 h do 05:00h s výnimkami (výkon práce, preprava do práce, prepravu z miesta zamestnania do miesta bydliska, ohrozenia zdravia, majetku alebo života a  pod.). Hotely môžu prijímať hostí, ktorí cestujú len na služobné účely, nie za účelom turizmu.  Rekreačné zariadenia budú zatvorené, vrátane múzeí, divadiel, posilňovní (okrem profesionálnych športovcov), plavární, kín a zoologických záhrad. Toto nariadenie bude platiť do 11. januára  2021.

Vybavujeme TAJ kartu - preukaz sociálneho zabezpečenia

TAJ je osobný identifikátor, ktorý dostane každý občan pri narodení a ktorý ho bežne sprevádza po celý život. Tento identifikátor sa používa na záznamy týkajúce sa sociálneho a zdravotného poistenia a súkromných dôchodkových systémov v Maďarsku.

Čo by ste mali vedieť o prijatí dieťaťa do materskej školy v Rajke, Dunakiliti, Bezenye, Hegyeshalome

 

Čas tak rýchlo letí a z vášho malého bábätka už vyrástol výmyselník, ktorý jednoducho potrebuje mať vo svojej blízkosti aj detský kolektív. Po skončení materskej dovolenky treba ísť do práce, a preto chcú rodičia dieťa zapísať do materskej školy, kde o ne bude počas dňa dobre postarané. Zápisy do materských škôl v obciach Hegyeshalom, Bezenye, Dunakiliti, a Rajka prebiehajú počas Marca až Mája, konkrétne miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok však zverejňuje riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove MŠ alebo inom verejne dostupnom mieste, napríklad internetovej stránke obce.

Polícia nebude od pondelka náhodne kontrolovať pendlerov a ďalšie osoby s výnimkou na hraniciach, či majú negatívne testy na covid-19

Pendlerov a ďalšie osoby s výnimkou nebude polícia od pondelka náhodne kontrolovať na hraničných prechodoch, či majú negatívne testy na covid-19, informovala hovorkyňa ministra vnútra Barbora Túrosová.

Pendleri, študenti či zamestnanci pracujúci v zahraničí sa majú od pondelka preukazovať negatívnym antigénovým testom na koronavírus. Nemá byť starší ako dva týždne.

Podľa Túrosovej polícia nebude robiť kontroly až do odvolania.

Ďalšie informácie na Facebooku - Ministerstvo vnútra SR

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top