Informácie

Na Slovensku začal platiť zákaz vychádzania, polícia hrozí pokutami (prehľad výnimiek)

Dnešným dňom až do 10. januára sa zatvára väčšina obchodov a služieb a od piatej hodiny ráno platí zákaz vychádzania.
Obsahuje viacero výnimiek, ktoré ľuďom povoľujú cestu medzi regiónmi. Vláda však apeluje, aby sa počas Vianoc stretli maximálne dve domácnosti a nedochádzalo k širším stretnutiam.

Policajti budú kontrolovať nosenie rúšok, dodržiavanie karantény a zákazu vychádzania. Hliadky budú náhodne aj na hlavných cestných ťahoch, pri hraniciach, na železničných staniciach či v miestach s väčšou koncentráciou ľudí. Upozornila na vysoké sankcie až do 1695 eur.

Európsky zbrojný pas

Európsky zbrojný pas v skratke, umožňuje prenášať zbrane pre účely účasti na šporotvom podujatí alebo poľovačke v inom členskom štáte EU, na to treba mať aj príslušné skupiny zbrojného preukazu, teda D alebo E. Európsky zbrojný pas nie je substitút zbrojného preukazu, ktorý by umožnil držať alebo nosiť zbraň mimo územia SR.

Prehľad platných druhov preukazov a osobných dokladov v Maďarsku

Nik síce nemá rád úrady a vybavovačky, no bez potrebných dokladov je to ešte horšie. Na jednom mieste vám prinášame prehľad jednotlivých osobných dokladov, ktoré už máte alebo si ch môžete vybaviť. Už viac ako rok si môžeme zapísať našu maďarskú adresu do slovenského občianskeho preukazu

Od 19. decembra od 05.00 h bude na Slovensku platiť zákaz vychádzania
Od soboty 19. decembra od 05.00 h bude na Slovensku platiť zákaz vychádzania, zatvorené ostanú všetky obchody s výnimkou tých, ktoré sú potrebné na zabezpečenie základných životných potrieb. Platiť by mal do 10. januára 2021. Cestovanie nebude obmedzené. Zákaz obsahuje niekoľko výnimiek:

Cintoríny a ceny za prepožičanie miesta na hrob, alebo urnu v Rajke, Hegyeshalome, Bezenye a Dunakiliti
V Maďarsku je dokopy 4 430 pohrebísk. Najviac z nich je prevádzkovaných samosprávou, ďalšie sú štátne, cirkevné, ale aj súkromné. Príkladom je súkromný cintorín v Budapešti, ktorý prenajíma samospráva. Za tri najdôležitejšie funkcie pohrebiska sa považujú pietna funkcia, pohrebná funkcia a funkcia verejného zdravia. Cintoríny musia byť spravované cez hospodársku organizáciu, alebo združenie, ktoré realizuje pohrebnícku činnosť. Prevádzkovanie cintorínov je veľmi vážna úloha pre samosprávu, nakoľko spravuje všetky prevádzky, ktoré sú spojené s vykonávaním služieb v pohrebníctve. Každý správca cintorína musí zo zákona dodržať rad úloh, na druhej strane môže prevádzkovanie pohrebiska on sám ešte upraviť osobitnými predpismi.

Poplatky za psíka v jednotlivých obciach pre nasledujúci rok 2021

Rajka: Na miestnom úrade treba vyplniť tlačivo pre evidenciu psov a preukázať sa povinným očkovaním vo veterinárnom preukaze (*pase) psa.

Ak nie je psík vykastrovaný / sterilizovaný platí sa 6.000,-Ft.
Ak je psík vykastrovaný / sterilizovaný neplatí sa nič.
Maďarské čistokrvné národné plemená s PP sú evidované taktiež bezplatne.

Poplatky advokátom, exekútorom a trovy stanovené právnymi predpismi

Advokáti (ügyvéd)

Maďarské slovo „ügyvéd“ zahŕňa advokátov, právnikov, právnych poradcov, právnych zástupcov a obhajcov. Odmena advokátov je vo všeobecnosti stanovená v zmluve uzavretej medzi zúčastnenou stranou a advokátom. Ak nebola dosiahnutá dohoda, stanoví túto odmenu súd podľa zákona (5 % vymáhanej sumy a najmenej 10 000 HUF). Strany môžu požiadať sudcu o stanovenie odmeny podľa zákona, ak nechcú, aby sa odmena uverejnila.

Predstavujeme Hegyeshalomský železničný spolok športových rybárov pri Stettni-tó

Náš spolok Hegyeshalomský železničný spolok športových rybárov (Hegyeshalmi Vasutas Sporthorgász Egyesület) vznikol 18. marca 1990 z iniciatívy 78 dospelých a 12 mladých členov. V súčasnosti máme 471 dospelých členov, 7 mladých a 30 detských členov. Zrejme sme najpočetnejším občianskym združením v Hegyeshalome.

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top