Informácie

Prehľad platných druhov preukazov a osobných dokladov v Maďarsku

Nik síce nemá rád úrady a vybavovačky, no bez potrebných dokladov je to ešte horšie. Na jednom mieste vám prinášame prehľad jednotlivých osobných dokladov, ktoré už máte alebo si ch môžete vybaviť. Už viac ako rok si môžeme zapísať našu maďarskú adresu do slovenského občianskeho preukazu

Od 19. decembra od 05.00 h bude na Slovensku platiť zákaz vychádzania
Od soboty 19. decembra od 05.00 h bude na Slovensku platiť zákaz vychádzania, zatvorené ostanú všetky obchody s výnimkou tých, ktoré sú potrebné na zabezpečenie základných životných potrieb. Platiť by mal do 10. januára 2021. Cestovanie nebude obmedzené. Zákaz obsahuje niekoľko výnimiek:

Cintoríny a ceny za prepožičanie miesta na hrob, alebo urnu v Rajke, Hegyeshalome, Bezenye a Dunakiliti
V Maďarsku je dokopy 4 430 pohrebísk. Najviac z nich je prevádzkovaných samosprávou, ďalšie sú štátne, cirkevné, ale aj súkromné. Príkladom je súkromný cintorín v Budapešti, ktorý prenajíma samospráva. Za tri najdôležitejšie funkcie pohrebiska sa považujú pietna funkcia, pohrebná funkcia a funkcia verejného zdravia. Cintoríny musia byť spravované cez hospodársku organizáciu, alebo združenie, ktoré realizuje pohrebnícku činnosť. Prevádzkovanie cintorínov je veľmi vážna úloha pre samosprávu, nakoľko spravuje všetky prevádzky, ktoré sú spojené s vykonávaním služieb v pohrebníctve. Každý správca cintorína musí zo zákona dodržať rad úloh, na druhej strane môže prevádzkovanie pohrebiska on sám ešte upraviť osobitnými predpismi.

Poplatky za psíka v jednotlivých obciach pre nasledujúci rok 2021

Rajka: Na miestnom úrade treba vyplniť tlačivo pre evidenciu psov a preukázať sa povinným očkovaním vo veterinárnom preukaze (*pase) psa.

Ak nie je psík vykastrovaný / sterilizovaný platí sa 6.000,-Ft.
Ak je psík vykastrovaný / sterilizovaný neplatí sa nič.
Maďarské čistokrvné národné plemená s PP sú evidované taktiež bezplatne.

Poplatky advokátom, exekútorom a trovy stanovené právnymi predpismi

Advokáti (ügyvéd)

Maďarské slovo „ügyvéd“ zahŕňa advokátov, právnikov, právnych poradcov, právnych zástupcov a obhajcov. Odmena advokátov je vo všeobecnosti stanovená v zmluve uzavretej medzi zúčastnenou stranou a advokátom. Ak nebola dosiahnutá dohoda, stanoví túto odmenu súd podľa zákona (5 % vymáhanej sumy a najmenej 10 000 HUF). Strany môžu požiadať sudcu o stanovenie odmeny podľa zákona, ak nechcú, aby sa odmena uverejnila.

Predstavujeme Hegyeshalomský železničný spolok športových rybárov pri Stettni-tó

Náš spolok Hegyeshalomský železničný spolok športových rybárov (Hegyeshalmi Vasutas Sporthorgász Egyesület) vznikol 18. marca 1990 z iniciatívy 78 dospelých a 12 mladých členov. V súčasnosti máme 471 dospelých členov, 7 mladých a 30 detských členov. Zrejme sme najpočetnejším občianskym združením v Hegyeshalome.

Ceny diaľničných nálepiek - 2021

Ceny diaľničných e-nálepiek - 2021

Poplatok za elektronickú nálepku v Maďarsku sa od januára 2021 zdražie o výšku inflácie. Môžete si zakúpiť aj viacej krajov, novinka je aj krajská elektronická známka pre motorky.

Vlaková linka S8, cestovný poriadok a plánovač spojenia
Od 13.12. 2020 bolo sprevádzkované vyhľadávanie na stránke iMHD, Teraz si viete naplánovať aj cestu vlakom z Rajky do jednotlivých častí a zastávok v Bratislave a späť. Pozrite si nový plánovač cesty.
Jednotlivé cestovné poriadky linky S8
 
 
 
Napríklad  počas pracovného týždňa môžete prestúpiť na vlakovú linku S65 smerom do mesta (jazdíte na bratislavskú električenku)

Linka je zaradená do Integrovaného dopravného

systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) v úseku Bratislava - Rusovce.

Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, Bratislava

SMS lístok na vlaky kategórie Os / tento lístok neplatí na prestup v IDS BK ani do MHD liniek DPB

Treba ho mať už pri nástupe do vlaku / kontrola môže prebiehaťvo vlaku od Rusoviec po Petržalku

Vo vlaku S8 platí aj električnka v zóne 100/101 ktorá je nahratá na kartách DPB, ZSSK a Slovak Lines.

Neplatí vo vlaku ak je nahratá na bankovú kartu

Typ Platnosť Text SMS na číslo 2255
60-minútový 60 minút od doručenia

alebo prázdna SMS alebo 

medzera 

 

2,50 €
20-minútový 20 minút od doručenia B 1,30 €

180-minútový pre cestujúcich s nárokom na bezplatnú prepravu

180 minút od doručenia Z 0,30 €
jednorazový (bicykel, batožina) 2 hodiny od doručenia X 1,50 €

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top