Informácie

Aplikácie ktoré nám pomáhajú

Zopár aplikácií, ktoré by nemali chýbať v žiadnom smartfóne, ak bývate v Maďarsku.

Aj vy si občas poviete, načo je vám toľko appiek a zastávate skôr názor, že telefón má slúžiť na telefonovanie? Nie ste sami. Aplikácií je dnes množstvo a mnohé z nich sú naozaj zbytočnosť. Nájdu sa však aj také, ktoré dokážu naozaj pomôcť a doslova zachrániť situáciu.

Prísne pravidlá pri používaní pyrotechniky a silvestrovských ohňostrojov v roku 2020

Používanie silvestrovského ohňostroja v Maďarsku v roku 2020. Maďarská vláda rozhodla, že tento rok zakáže predaj silvestrovskej pyrotechniky. Na základe tejto informácie sa rozvinula diskusia s viacerými závermi:

Plánovanie cezhraničného dedenia

Môžete si vybrať, aby sa vaše dedičské konanie riadilo právnymi predpismi štátu, ktorého ste štátnym príslušníkom. Vaše dedičské konanie bude prebiehať spravidla pred orgánom (často súdom alebo notárom) v krajine EÚ, v ktorej ste mali naposledy pobyt. Tento orgán bude vo väčšine prípadov v dedičskom konaní uplatňovať svoje vnútroštátne právo.

Ekonomicky neaktívni našinci v Maďarsku

Ako občan EÚ máte právo vycestovať na 3 mesiace do ktorejkoľvek krajiny EÚ, ak máte platný preukaz totožnosti alebo pas. Ak sa chcete usadiť v inej krajine EÚ, ale nehodláte tam začať pracovať alebo sa vzdelávať, musíte preukázať, že máte:

Cenník relačných zliav na vlak Hegyeshalom, Rajka, Rusovce, Petržalka

Medzi Hegyeshalomom - Rajkou a Bratislavskou Petržalskou máme vlakové dopravné spojenie ktoré umožňuje ľuďom žijúcim v Rajke, Bezenye, Hegyeshalome každodenné dochádzanie, do práce, do školy, pomôže pri preprave za rodinou, na nákup či za lekárom.

Cestovné lístky na vlak je možné zakúpiť za nižšiu cenu, ako základné cestovné, v ponuke sú týždenné a mesačné lístky a zľava pre deti a mládež do 26 rokov. Mesačné a týždenné lístky sa dajú zakúpiť v eurách v pokladniciach ZSSK a u sprievodcu GYSEV vo vlaku a vo forintoch (čo môže byť lacnejšie, viď cenník Ft)

Závet, spoločný závet, dedičská zmluva v Maďarsku

Nakoľko nám prišlo zopár správ o trampotách s dedičstovom, tak sme pripravili niečo na túto tému testament alias závet...

Závety (a)

V maďarskom právnom systéme existujú tri hlavné druhy závetov: závety vo forme notárskej zápisnice, písomné súkromné závety a (ako výnimočný druh) ústne závety [oddiel 7:13 občianskeho zákonníka (Polgári Törvénykönyv)].

Formulár k preprave osôb z a na vybrané letiská v schengenských krajinách susediacich so Slovenskou republikou

Konečne je možné odviesť/vyzdvihnúť blízku osobu, z letisk na území Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska, najneskôr pri odchode je nutná registrácia.

Pri prípadnej kontrole sa musíte preukázať vytlačeným potvrdením tejto registrácie a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou.

Na Slovensku začal platiť zákaz vychádzania, polícia hrozí pokutami (prehľad výnimiek)

Dnešným dňom až do 10. januára sa zatvára väčšina obchodov a služieb a od piatej hodiny ráno platí zákaz vychádzania.
Obsahuje viacero výnimiek, ktoré ľuďom povoľujú cestu medzi regiónmi. Vláda však apeluje, aby sa počas Vianoc stretli maximálne dve domácnosti a nedochádzalo k širším stretnutiam.

Policajti budú kontrolovať nosenie rúšok, dodržiavanie karantény a zákazu vychádzania. Hliadky budú náhodne aj na hlavných cestných ťahoch, pri hraniciach, na železničných staniciach či v miestach s väčšou koncentráciou ľudí. Upozornila na vysoké sankcie až do 1695 eur.

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top