Informácie

Podanie ohlásenia o prechodnom pobyte v zahraničí

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území SR, a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, má právo ohlásiť túto skutočnosť ohlasovni pobytu v mieste trvalého pobytu. V ohlásení uvedie:

štát a miesto pobytu v zahraničí a

predpokladanú dobu pobytu v zahraničí.

Dd 1. januára má Slovensko prísnejší lockdown

Zatvoria všetky lyžiarske strediská, hotely už nebudú prijímať nových hostí. Zatvorené musia zostať aj kostoly. Tam, kde to ide, majú ľudia pracovať z domu. Zakazuje sa aj vytvárať bubliny kontaktov.

Od dnes 1. januára od 5.00 hod. ráno budú platiť prísnejšie pravidlá lockdownu – pravdepodobne do 24. januára.
Zakazuje sa stretávanie rôznych domácností a vytváranie bublín. Bubliny z dvoch domácností, ktoré si ľudia vytvorili pred vianočnými sviatkami, nie je podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího nutné okamžite zrušiť. Keď sa však rozdelia, nemôžu ich už obnoviť.

Založenie živnosti pre fyzickú osobu v Maďarsku

Chcete začať podnikať v Maďarsku? Máte eshop, niečo vyrábate? Vo všeobecnosti v Maďarsku platí, že oprávnenie na podnikanie nie je potrebné získavať vtedy, ak nejde o výkon špecifických činností, ktoré sa musia ohlasovať príslušnému úradu, vyžadujú si splnenie určitej kvalifikácie alebo si vyžadujú úradné povolenie. Ak sa ako fyzická osoba – podnikateľ budete v Maďarsku zaoberať len neregulovanými činnosťami, postačuje ohlásiť začatie vykonávania svojej činnosti. Toto oznámenie nepodlieha žiadnemu poplatku.

ko si zapísať vašu maďarskú adresu do slovenského občianskeho preukazu

Čo robiť, ak chcete mať zapísanú vašu maďarskú adresu v našom OP

Najprv si treba položiť otázku prečo - môžeme mať niekoľko dôvodov

Získanie práva trvalého pobytu

Ak ako slovenský občan v EÚ legálne žijete v Maďarsku aspoň 5 rokov nepretržite, automaticky v tejto krajine získate právo trvalého pobytu. Po splnení tejto podmienky môžete požiadať o vydanie dokladu o trvalom pobyte. Tento doklad potvrdzuje vaše právo trvalo sa zdržiavať v krajine, v ktorej žijete, bez toho, aby ste museli splniť ďalšie podmienky.

Pilotné objednávanie na antigénové testovanie

Termíny sa rýchlo míňajú, dajú sa však dať už aj na január.

Na niektorých mobilných odberných miestach, určených na bezplatné antigénové testovanie, je možné využiť objednávkový systém. Pilotné testovanie s časenkami funguje v rámci odberných miest vo viacerých regiónoch Slovenska. Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje, tieto odberné miesta otestujú len objednaných ľudí.

V Maďarsku bude možné míňať viac dát bez príplatkov: Nové objemy u operátorov

Od 1. januára 2021 zmenia mobilní operátori objemy dát pre surfovanie v zahraničí. Keďže sa pre nich zníži regulovaná cena, v krajinách Európskej únie bude možné minúť viac dát bez príplatkov.

Čo sa mení
Operátori sa pri výpočte dát držia maximálnych limitov, ktorý stanovila EÚ. Základná cena za 1 GB dát bez DPH sa od 1. januára 2021 zníži z 3,5 eura na 3 eurá. Cena s daňou sa upraví zo 4,2 eura na 3,6 eura.

Sviatky v Maďarsku v roku 2021

Je dobré vedieť, kedy sú v Maďarsku v nasledujúcom roku štátne sviatky.
Maďarský zákonník práce stanovuje desať sviatkov v roku. Môže nám to pomôcť pri plánovaní ciest (niektoré autobusové a vlakové spoje nemusia premávať), úrady a obchody sú povinne zatvorené (aby sme sa neprekvapili pred obchodným centrom). Veľkonočné a svätodušné sviatky (Turíce) sú pohyblivé sviatky, ktoré každý rok nepadnú na ten istý čas a v ten istý deň mesiaca. 

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top