PF 2011

PF 2011
Ďakujeme Vám, naši partneri, čitatelia a spolupracovníci za podporu a spoluprácu v roku 2011. Budeme poctení, ak nám svoju priazeň zachováte aj v roku 2011. Želáme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov do nového roku.