Nové zastávky na linke č. 801 od 1.marca 2011

801
Od 1. marca 2011 sa na cezhraničnej linke 801 rozširuje obsluha zastávok na území Slovenska a zároveň sa zavádza okružná trasa v Rajke s pridaním zastávok.
Cestovné: Na území SR tarifa MHD, z Bratislavy do Rajky (€) resp. z Rajky do Bratislavy (HUF) 1.50 € / 420 HUF obyčajné, 0.75 € / 210 HUF zľavnené (cestujúci do 26 rokov, nad 60 rokov, držitelia preukazov ZŤP, ZŤP-S, vodiaci pes) / Kedvezményezett menetjegyre jogosul utasok: 6 éves kortól a 26. életév betöltéséig, 60 éves kor feletti utasok, "Fogyatékkal élő” igazolvánnyal rendelkező személyek. Deti do 6 rokov sa prepravujú bezplatne. / Gyermekek szállítása 6 éves korig ingyenes.
Dopravca: DPB, a. s., Olejkárska 1, 81452 Bratislava Dopravný dispečing: 02-59505555
Otázku kedy môžete adresovať na adresu dopravcu!

Od 1. marca 2011 (utorok) bude zmenená trasa a zastávky na území Maďarskej republiky a rozšírená obsluha na území Bratislavy pridaním ďalších zastávok na linke cezhraničnej dopravy s vnútroštátnou prepravou cestujúcich.

Nová trasa : NOVÁ BUDOVA SND, Landererova, Most Apollo, Dolnozemská cesta, cesta I/2, Jarovce, Rusovce,  cesta I/2, Čunovo - Hraničiarska (obrat na konci námestia), Schengenská, bývalý odľahčovací hraničný priechod, Rajka - okružná trasa: Ady Endre u., Petőfi Sándor u., Bem apó utca (cesta č. 150), RAJKA, Táncsics Mihály u., Kossuth Lajos u., obratisko autobusov, Kossuth Lajos u., Ady Endre utca.