801
Od 1. marca 2011 sa na cezhraničnej linke 801 rozširuje obsluha zastávok na území Slovenska a zároveň sa zavádza okružná trasa v Rajke s pridaním zastávok.
Cestovné: Na území SR tarifa MHD, z Bratislavy do Rajky (€) resp. z Rajky do Bratislavy (HUF) 1.50 € / 420 HUF obyčajné, 0.75 € / 210 HUF zľavnené (cestujúci do 26 rokov, nad 60 rokov, držitelia preukazov ZŤP, ZŤP-S, vodiaci pes) / Kedvezményezett menetjegyre jogosul utasok: 6 éves kortól a 26. életév betöltéséig, 60 éves kor feletti utasok, "Fogyatékkal élő” igazolvánnyal rendelkező személyek. Deti do 6 rokov sa prepravujú bezplatne. / Gyermekek szállítása 6 éves korig ingyenes.
Dopravca: DPB, a. s., Olejkárska 1, 81452 Bratislava Dopravný dispečing: 02-59505555
Otázku kedy môžete adresovať na adresu dopravcu!

Od 1. marca 2011 (utorok) bude zmenená trasa a zastávky na území Maďarskej republiky a rozšírená obsluha na území Bratislavy pridaním ďalších zastávok na linke cezhraničnej dopravy s vnútroštátnou prepravou cestujúcich.

Nová trasa : NOVÁ BUDOVA SND, Landererova, Most Apollo, Dolnozemská cesta, cesta I/2, Jarovce, Rusovce,  cesta I/2, Čunovo - Hraničiarska (obrat na konci námestia), Schengenská, bývalý odľahčovací hraničný priechod, Rajka - okružná trasa: Ady Endre u., Petőfi Sándor u., Bem apó utca (cesta č. 150), RAJKA, Táncsics Mihály u., Kossuth Lajos u., obratisko autobusov, Kossuth Lajos u., Ady Endre utca.

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top