Od novembra pravdepodobne príde k zmene dopravcu v regionálnej autobusovej doprave IDS BK

Úspešným uchádzačom sa po vyhodnotení ponúk stala spoločnosť Arriva Mobility Solutions, s.r.o. z Nitry, ktorá v súťaži ponúkla najnižšiu cenu.

Úspešný uchádzač by mal začať zabezpečovať regionálnu dopravu v Bratislavskom kraji od 15. novembra tohto roka. BSK predpokladá, že nový dopravca odjazdí ročne 14,5 mil. kilometrov na 62 linkách. Novinkou v dopravnej obsluhe má byť aj 6 nočných regionálnych liniek, ktoré by premávali z Bratislavy do regiónu počas nocí pred voľnými dňami. V rámci zmluvy je zahrnutá opcia, podľa ktorej môže BSK rozšíriť objednávanie prímestskej autobusovej dopravy aj na cezhraničné linky do Rajky a Hainburgu. BSK tiež požaduje garantovanie nadväzností medzi jednotlivými linkami Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.

BSK od nového dopravcu požaduje vozidlá, ktoré budú certifikované z hľadiska Technických a prevádzkových štandardov IDS BK. Znamená to, že vozidlá, ktoré budú zaraďované ako nové (s rokom výroby od 2020), by mali byť bezbariérové a klimatizované, vybavené kamerovým systémom a moderným informačným systémom pre cestujúcich. Dopravca môže nasadiť aj staršie vozidlá, ktoré nebudú musieť spĺňať všetky požadované parametre. Maximálny vek autobusu zaradeného na linky IDS BK nesmie presiahnuť 15 rokov a zároveň maximálny priemerný vek všetkých používaných autobusov nesmie presiahnuť 9 rokov.

Čítajte ďalej:

Farmársky preukaz

"Podnikajme v Maďarsku" zakladáme s.r.o. - k.f.t.

Plánovanie cezhraničného dedenia

Prehľad platných druhov preukazov a osobných dokladov v Maďarsku

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top