Farmársky preukaz

Osvedčenia pre poľnohospodárov (farmárov, chovateľov, pestovateľov) tzv. Farmársky preukaz, tj vydávanie, úpravu, validáciu, zmenu, účasť a výmenu karty, zastrešuje Národná poľnohospodárska komora (NAK).  Prvovýrobcovia, rodinné farmy a poľnohospodárske podniky od januára 2021 budú pôsobiť v priaznivejšom prevádzkovom a daňovom prostredí.

Počas administratívy sa vyžaduje ich osobná prítomnosť, ako aj ich doklady.

Počas správy musia byť predložené nasledujúce platné dokumenty:

občiansky preukaz (občiansky preukaz, vodičský preukaz alebo cestovný pas)
dôkaz adresy (napríklad Lakcímkarta)
daňový preukaz (doklad o identifikácii pre daň)
existujúca platná karta primárneho výrobcu (ak ju už máte)
plná moc, ak nekonáte osobne:
konajúca osoba musí preukázať svoju oprávnenosť na zastupovanie notársky overenou plnou mocou.

Őstermelői igazolvány (Farmársky preukaz) sa vybavuje:

Rajku a Bezenye zastupuje pán Turner Zsolt tel. +36 70 436 2678
V Hegyeshalome u falugazdász Konrád Mária tel. +36 70 436 2679

Vyššieuvedení vám poskytnú podrobné informácie a tlačivá k vyplneniu žiadostí.

V ostatných obciach Levél, Dunakiliti,Dunasziget vám dajú kontakt na miestnych úradoch.

Čítajte ďalej:

Sčítanie obyvateľov v Maďarsku sa presúva na rok 2022

Povolenie na rybolov v Maďarsku

Získanie práva trvalého pobytu

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top