VÝZVA NA DODRŽIAVANIE PRAVIDIEL PRI CHOVE PSOV

V poslednej dobe sú v obci problémom psy, ktoré sa túlajú po verejnom priestranstve. To nemusí vždy znamenať túlavého psa, ale v mnohých prípadoch majitelia psov nezabezpečia, aby ich zviera neopustilo miesto chovu.

Ďalším problémom pri identifikácii psov je, že psy často nie sú označené mikročipom.
Chovateľ v Maďarsku je povinný zabezpečiť správne a bezpečne umiestnenie zvieraťa, jeho odbornú starostlivosť a zabránenie jeho úteku.
Chcela by som upriamiť pozornosť všetkých chovateľov zvierat na skutočnosť, že nemôžete nechať svojho psa túlať sa na verejnom priestranstve alebo na inom súkromnom pozemku. Svojho psa musíte držať na vhodnom, bezpečnom mieste alebo o neho starať v súlade s právnymi predpismi, aby ste predišli riziku úniku.
Tiež žiadam aby psy boli na vôdzke pri prechádzke, a výkaly po nich ste pozbierali. Majiteľ je povinný zaočkovať každého staršieho ako tri mesiace proti besnote veterinárnym lekárom.
Majiteľ a držiteľ psa je ďalej povinný prihlásiť držané psy v úrade starostu (miestny úrad). Príslušný formulár je možné stiahnuť na internete. (platí pre Bezenye, Rajku, Dunakiliti, Hegyeshalom a Levél)
Každý, kto poruší predpisy o chove zvierat, môže byť pokutovaný za nedodržiavanie podmienok chovu zvierat!
S cieľom chrániť zdravie a zdravie našich blízkych a vyhnúť sa právnym následkom by som chcela vyzvať všetkých dotknutých, aby držali svojich psov vo svojich priestoroch v súlade platnými právnymi predpismi a zabezpečili im povinný mikročip a očkovanie.

Ďakujeme vám za spoluprácu.

Erika Márkus Starostka Bezenye

Preložil Zsolt Tipary

Čítajte ďalej:

Poplatky za psíka v jednotlivých obciach pre nasledujúci rok 2021

Tlačivo pre prihlásenie psa

Ščítanie ľudu, kde sa máme sčítať?

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top